میزان حقوق دریافتی حسابدار

میزان حقوق دریافتی حسابدار

2018-06-11T23:17:12+04:30

میزان حقوق دریافتی حسابدار

میزان حقوق دریافتی حسابدار

زمانی که کارآموزان و افراد تازه کار میزان حقوق دریافتی حسابدار را سوال می کنند،

نمی توان میزان دقیق مبلغ حقوق را بیان کرد. به دلیل این که خدمات را نمی توان قیمت

گذاری کرد و رقمی را نمی توان بیان کرد، هر شخصی خود به تنهایی باید روی خدمات

خود قیمت گذاری کند . برای نمونه یک شخص مکانیکی خدماتی را انجام می دهد و یک

قیمت بیان می کند و همکار آن شخص همان خدمات را انجام می دهد با نصف قیمت

مشخص شده، فرض بر این است که چون شخص دوم قیمت پایین تری د ارد همه مشتریان

به آن مغازه هجوم میاورند، اما نه این طور نیست، شخص دومی که قیمتی بیشتر تعیین

کرده است، به کار و خدمات خود مطمئن تر است. در رشته حسابداری تعرفه ای برای

حقوق نداریم، جایی ذکر نشده که حسابدار با یک سال سابقه با این میزان حقوق. دلیل

این که اصلا نمی شود این کار را کرد این است که:  سابقه دلیل بر مهارت نیست . شخص

ممکن است سال ها سابقه کار داشته باشد ولی در طی این سال ها فقط تنخواه

گردان بوده و یا فقط حسابدار فروش بوده و یا فقط حقوق و دستمزد بوده است، یعنی در

یکی از حساب های حسابداری بوده، متأسفانه

میزان حقوق دریافتی حسابدار-میزان حقوق دریافتی حسابدار-میزان حقوق دریافتی حسابدار

خیلی از اشخاصی که تازه به کار حسابداری مشغول هستند این اشتباه را می کنند که

در یک قسمت به صورت انفرادی در یک شرکت سال ها باقی می مانند و اصلا شاخه

های دیگر حسابداری را کار نمی کنند. بعد از سال ها اظهار می کنند که ۱۰ سال سابقه

کار دارند در قسمت بودجه. از هر قسمتی از حسابداری که از ایشان سوال می شود

هیچگونه اطلاعاتی ندارند و فقط اظهار می کنند که سال ها سابقه کار دارند. زمانی که

این اشخاص بازنشسته می شوند و یا از آن شرکت بیرون می آیند، متوجه می شوند

که در جای جدید هیچگونه کاری را وارد نیستند و به خیلی از سوالات

میزان حقوق دریافتی حسابدار-میزان حقوق دریافتی حسابدار-میزان حقوق دریافتی حسابدار

نمی توانند پاسخ دهند. شخصی که هر روز در محل کار خود تا پایان زمان اداری فقط یک

سری سند را در سیستم ثبت کرده نمی تواند به بسیاری از قسمت های حسابداری

وارد باشد. زمانی که شخص در طی مدت کار خود در شرکت تمامی قسمت های حسابداری

را کار کرده باشد در طی مدت زمان کوتاهی دریایی از تجربه می شود. این منطقی نیست

که اظهار کنیم مدت زمان کار و سابقه شخص بر مهارت و میزان حقوق تأثیر دارد، تنها تجربه

خود شخص از قسمت های مختلف حسابداری می تواند  بر مهارت وی تأثیر گذارد. میزان

اعتماد بنفس، الفاظ، ارتباطات و میزان اطمینان شخص از مهارت خود بسیار مهم است.

در پاسخ به سوالات مدیر هیچوقت از کلمه  “نه” استفاده نکنید، به جای کلمه نه و جواب

منفی، توضیح دهید عدم موافقت خود را راجع به موضوع مربوطه.

دیدگاه خود را بنویسید