مواردی که مشمول حق بیمه میشود ؟

به طور کلی همه مواردی که به جز حق اولاد و ماموریت باشد و یک سری موارد مثل حق درمان و امثال این ها معاف از بیمه هستند.

قانون می‌گوید هر پرداختی که بیش از دو بار در سال باشد نام آن مستمر است و هر پرداخت مستمری به آن بیمه تعلق میگیرد. مثلاً همان عیدی و پاداش که معاف است اگر طی سال بیش از دو بار داده شود به آن بیمه تعلق میگیرد. هر پاداشی که دارید می دهید اگر دوبار پرداخت کردید بیمه به آن تعلق نمی گیرد ولی اگر بیشتر از دو مرتبه شد به آن بیمه تعلق میگیرد .یادمان باشد که مستمری یعنی پرداخت های بیش از دوبار در سال به استثنای موارد فوق. حق خانوار و بن مواردی هستند که بیش از دو بار است اما مشمول بیمه نیست ولی هر پرداخت دیگری به آن بیمه تعلق میگیرد و آن بحث مستمر را بیان می‌کند .یک ابهامی وجود دارد در بحث بن و خانوار و حق مسکن. ما می‌دانیم که بن خانوار و حق مسکن را هر ماه می دهند پس بنابراین طبیعتا حق بیمه به آن تعلق می گیرد و آن چیزی که در سامانه می بینیم این عبارت را نشان می‌دهد که بن و خانوار در بیمه در نظر می گیریم ولی حق مسکن را صحبتی در رابطه با آن نکردند. ما هم طبق تجربه دیده‌ایم که خیلی از شرکت ها حق مسکن را نمی‌زنند اما اگر به آن رجوع کنیم می بینیم که با توجه به تعریفی که دو بار در سال بیشتر شود حق مسکن به آن بیمه تعلق میگیرد و یک بخشنامه‌ای بود که قرار بود این موارد را حذف کنند از حق بیمه معاف کنند ولی هیچ بخشنامه ای در رابطه با حذف آن نداریم.
در جریان باشید شما که بحث مالیاتی را نیز دارید.ما حسابرس بیمه هم داریم .یعنی یک حسابرس مالیاتی داریم می آید مالیات را بررسی میکند اشخاص را کنترل میکند و تشخیص میدهد و میرود . علاوه بر این ما ممیز بیمه داریم مثل حسابرس های دارایی می آیند و همه ی اسناد را بررسی میکنند اما مالیات به صورت روتین هر سال انجام میشود ، بیمه قرار شده است که سال به سال باشد اما خیلی از شرکت ها پیش امده است که دو سال دوسال هم نیامده اند .چون هم پرسنل و هم نیرو ندارد ولی به طور کلی میبینیم مراجعه میکنند و میگویند میخواهیم ۵ سال اخیر را حسابرسی کنیم. چون طبق بخشنامه اخیر دولت تا یک مقطعی گفتند میخواهیم بیمه را از آن صرف نظر کنیم ان هایی که رسیدگی نشده است . از سال ۹۵ به قبل را گفتند اگر رسیدگی نکردید پیگیر آن نشوید . ۹۵ به بعد را باید حسابرسی کنید .

کارشناس ممیز بیمه می آید و چه چیزهایی را بررسی میکند؟ یکی از آن همین موارد است . نگاه میکند و میبیند اقلامی که از بیمه کم شده، ایا شده است یا نه .یک چیز دیگری که خیلی از افراد از آن غافل هستند تصورشان این است که ما اگر که مثلا یک پرداخت هزینه ای میکنیم اجرتی هست و به صورت حق الزحمه نیست فقط مالیات دارد غافل از اینکه این مورد بیمه هم دارد. یعنی اگر شما دارید به یک تعمیرکار پول می دهید مالیات تکلیفی آن را اگر می خواهید پرداخت کنید بیمه هم می‌گوید باید بیمه را پرداخت کنید. اگر این موارد را رعایت نکنند وقتی در حسابرسی می روند یک ارقام نجومی را سازمان به آنها ارائه می دهد به عنوان جریمه و این را شما به عنوان حسابداری که می‌خواهید مشغول به کار شوید باید در جریان باشید .ما چیزی به نام بیمه تکلیفی داریم که اگر داریم هزینه را پرداخت میکنید بیمه هم مدعی است که شما باید به من حق بیمه آن را پرداخت کنید. مثال واضح و خوب که برای شما جا بیفتد پیمانکارها هستند. پیمانکاری ها چون ناچار هستند مثلاً یک شرکت کارفرما وقتی قرارداد با پیمانکار میبندد یک حق بیمه صورت وضعیت یعنی هر درآمدی که پرداخت میکند  باید بیمه آن را کسر کند و  به سازمان می‌دهد. این حق بیمه این قرارداد است پس برای هر کاری که حق الزحمه و اجرتی است بیمه دارد مثلا شما هزینه کرده اید و هزینه اگر کالا باشد بیمه ندارد اما اگر هزینه حق الزحمه و اجرتی باشد مثل ساخت نصب راه اندازی هر چیزی که اجرت است می گوید باید حق بیمه را به من بدهید. حتی اگر در قالب قرارداد یا هر چیزی است باید در قبال آن بیمه بدهید و درصد های آن متفاوت است. هزینه هایی که اجرایی هستند باید حق بیمه آنها پرداخت شود یک نفر می تواند یک شرکت باشد به هر حال اگر دارد خدمات انجام میدهد از طرف ما درآمد دارد همانطور که مالیات شما را باید پرداخت کنیم باید بیمه آن را هم پرداخت کنیم و می‌توان آن را در قالب معاملات فصلی هم در نظر گرفت اما فرمت خاصی به آن صورت ندارد اما در حسابرسی ها ممکن است عدم ارسال آن باعث ایجاد در مشکل شود بیمه را باید از شخص کم کنید هر کسی از کنار ما درآمد داشته باشد باید مالیات و بیمه را پرداخت کنیم این نکته را در نظر داشته باشیم عدم پرداخت این موارد باعث ایجاد مشکل در روند حسابرسی و جریمه خواهد شد.