مهارت های لازم برای یک حسابدار

مهارت های لازم برای یک حسابدار

2018-06-14T10:42:19+04:30

مهارت های لازم برای یک حسابدار

مهارت های لازم برای یک حسابدار

مهارت های لازم حسابداری براساس نوع شرکت مورد اشتغال

متفاوت است . بطور کلی حسابداری را به ۴ بخش اساسی

تقسیم می نمایند :

۱-حسابداری شرکت های خدماتی

۲-حسابداری شرکت های بازرگانی (بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی)

۳-حسابداری شرکت های تولیدی

۴-حسابداری شرکت های پیمانکاری

براساس تقسیم بندی فوق مهارت لازم برای یک حسابدار در

شرکت خدماتی مانند آژانس هواپیمایی، بیمارستانها ، شرکتهای

بیمه و … دانستن سرفصلهای استاندارد حسابها و نحوه ثبت سند

حسابداری و در نهایت ارائه گزارشات مالی مورد نیاز آن مجموعه

می باشد.

مهارت لازم برای حسابداری شرکت بازرگانی، علاوه بر موارد فوق مستلزم دارا بودن اطلاعات حسابداری خرید و فروش و انبار می باشد و حسابدار بایستی نسبت به روش حسابداری ادواری و دائمی همچنین روشهای حسابداری انبار نیز مهارت داشته باشد.

مهارت های لازم حسابداری در شرکتهای تولیدی مستلزم رعایت موارد فوق و همچنین دارا بودن دانش حسابداری مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته شده است یعنی حسابدار در این بخش ضمن مهارت و ثبت سند مربوط به تولید کالا مسلط به تهیه صورت گردش مواد و صورت گردش تولید و همچنین آنالیز قیمت تمام شده باشد.

مهارت لازم برای یک حسابدار در شرکتهای پیمانکاری این است که حسابدار علاوه بر دانش حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی نسبت به نحوه عملیات پیمانکاری و ثبت سند و درنهایت محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها می باشد.

البته از این نکته نباید غافل شد که حسابدار در هر وجهی از شرکتها باشد، بایستی علاوه بر مهارت های حسابداری نسبت به قوانین مالیاتی و بیمه نیز اشراف داشته باشد.

چرا که عدم دانش حسابداری مالیاتی و بیمه می تواند شرکت را با بحران مواجه نماید . بنابراین یک حسابدار باید با قوانین سازمان امور مالیاتی کشور آشنا بوده و دائما در جریان اخبار مالیاتی قرار گیرد که در صورت هر گونه تغییر در قوانین و یا ورود قانون جدید بتواند آن را برای شرکت اعمال نماید.

بنابراین مهارت های لازم برای یک حسابدار هم دانش مالی و هم دانش مالیاتی و بیمه می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید