منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

به طور کلی دو حساب وجود دارد که اگر مانده آن ها منفی شود باعث رد

دفاتر می شود؛ از نظر حسابداری هم قابل قبول نیست. این دو حساب بانک

و صندوق است. این دو مورد به هیچ عنوان نمی تواند بستانکار باشند مگر

در موارد خاص.

منفی شدن حساب بانکی در حسابداری-منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

برای نمونه : کارمند بانک یا حسابدار د ر ورود و خروج حساب ها تأخر و تقلب

داشته باشد. اگر به صورت لحظه ای اول خروجی بانک را بجای ورودی بزنه؛

لحظه ای بستانکار می شود و بعد بر می گرده سر جاش؛ اگر این اتفاق به

صورت روزانه باشد اشکالی ندارد. اگر طولانی بشود شرکت دچار مشکل

اساسی می شود. باید صورت های بانکی با سیستم برابر باشد. اگر گردش

بانک زیاد هست باید حسابدار هر روز قبل از شروع کار یک پرینت در گردش

بگیرد و با حساب های خود کنترل کند. مغایرت ها باید معلوم شود و بعد شروع

به کار کند؛ چون بانک منفی می شود. یکی از اهرم های کنترلی؛ بانک ها

هستند. امکان اشتباه د ر ثبت و یا ندادن مدرک به حسابدار است. بانک به عنوان ی

ک عامل کنترلی می تواند به حسابدار کمک کند تا دچار مشکل نشود  و هر روز

خود را کنترل کند. پرینت بانکی کمک می کند که بانک منفی نباشد و بانک ها

به دلیل سیستم مکانیزه میزان اشتباه خیلی کمی دارند تا ما با کنترل متوجه شویم.

اشتباه توسط بانک خیلی به ندرت اتفاق می افتد و این مسأله می تواند کمک شایانی

به حسابدار کند.

منفی شدن حساب بانکی در حسابداری-منفی شدن حساب بانکی در حسابداری

برای نمونه: در یک ماه ۴ عدد چک داریم که باید واریز شود؛ بعد از یک بانک دیگر

برای این بانک باید تأمین موجودی شود؛ چک هایی که به کارمندان تحویل می شود

را ثبت می زنیم و هنوز پرینت بانک موجود نیست که

بانک تأمین موجودی کرده یا نه؟ پرینت بانک هم فردا آماده می شود و ثبت چک ها

زده شده و بانک بستانکار است؛ در بانک به میزان مبلغ چک موجودی نداریم و زمانی

که پرینت بانک را می گیریم تأمین موجودی می کنیم و زمانی که تأمین موجودی را زدیم

؛ قبل از ثبت چک باید تأمین موجودی را بزنیم که بانک بدهکار شود؛ این سأله ایرادی

ندارد؟قاعدتا در هر جایی که مشغول به کار حسابداری شوید با نرم افزار کار می کنید

و در قسمت سند بانک می توان بانک را بستانکار کرد. اگر در شرکتی مشغول به کار

شدید که فاقد نرم افزار بود؛ خیلی بهتر است که آن محل را ترک کنید؛ چون این مسأله

در زمان تکنولوژی معنایی نمی دهد.

هر زمانی که چک وصول شده؛ می توان بانک را بستانکار کرد. در کتاب ها ذکر شده که

زمانی که چک نوشته شد بانک را بستانکار کنید و این مسأله عملا اشکال ایجاد می کند.

برای نمونه: امروز چک روز به شرکتی داده شده و شرکت بنا به هر دلیل نمی خواهد

که امروز چک را وصول کند و چک را به مشتری خود تحویل می دهد و چک روز شما سر

از کرمان درآورد و وصول چک تا ۱۰ روز طول کشید. هر زمانی که چک وصول شد بانک را

بستانکار می کنید.

دیدگاه خود را بنویسید