مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری

مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری

2019-09-07T15:30:46+03:30

مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری

مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری

برای یک آقا پوشش رسمی، کت و شلوار، چون رشته حسابداری یک رشته رسمیاست و اگر با یک لباس اسپرت و راحتی وارد محل مصاحبه شوید، در رفتار شخص مصاحبه کننده تاثیر دارد و به نحوی شما را ترد می کنند، برای نمونه اگر به بیمارستان مراجعه کنید توقع ندارید که شخص پزشک با یک لباس راحتی باشد و در پرستیژ پزشکی باید یک لباس سفید باشد. مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری در رابطه با افراد مالی به نمونه کارمند بانک توجه کنید، در واقع کامل یک پرستیژ حسابداررا به خودشان می گیرند با پوشیدن کت و شلوار و در دست گرفتن کیف.

زمانی که در جایی وارد می شوید در سه ثانیه اول قضاوت می شوید و حالت صورت اگر لبخند به لب داشته باشید، 41 درصد ارتباط را برقرار کردید و حتما لبخند روی لب باشد و اینکه جدی هستید برای خودتان است.

مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری برای شخص کارفرما میزان شخصیت شما خیلی مهم است و در درجه دوم میزان مهارت.

در درجه اول شما نمی توانید شخصیت خود را تعریف کنید، بنابراین قضاوت می شوید و همیشه در مواجه لبخند بزنید و قبل از روز مصاحبه تمرین داشته باشید و در جاهای مختلف با لبخند وارد شوید، بعد از آن پوشش شخص مهم است و اگر شما را در پوشش حسابدار ببینند شاید 50 درصد کار حل است و هنوز با فرد صحبت نکردید و از پوششی استفاده شده که در نظر شخص طبیعی است و شاید از نظر خود شخص پوشش طبیعی باشد، برای نمونه آقا با شلوار جین و کفش اسپورت و تی شرت و ذهنیت شخص این باشد که کار خود را بلد است، اما این ذهنیت شخص است و انتظار دیگران این نیست. مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری اگر با دنیای اطلاعات هم باشید و پرستیژ خود را حفظ نکنید فایده ای ندارد.

برای نمونه گوینده خبر در ایران باید با لباس رسمی باشد، ما در ایران زندگی می کنیم و باید طبق انتظارات مردم رفتار کنیم و پوشش داشته باشیم. در کار متضرر می شویم، برای خانم یک پوشش رسمی مانند استاد دانشگاه و یا دکتر و کارمندان بانک همانند این افراد باید باشد. شخصی که این رشته را انتخاب کرده است، لباس یکی از ابزارهای این رشته است و باید با این رشته همرنگ بشویم. شاید بعد ها مدیر مسئول مشکلی با پوشش نداشته باشد ولی در بدو امر که وارد می شویم پوشش خیلی مسأله مهمی است.

مناسب ترین پوشش برای مصاحبه حسابداری برای نمونه خانمی که مصاحبه های متععد می رفته و به علت پوشش عادی شخص مورد پذیرش قرار نمی گرفته است و از نظر مدیر مسئول این پوشش مورد قبول نبوده است و برای نمونه در جلسه هیأت مدیره پوشش رسمی خیلی اهمیت دارد، در وهله اول شخصی که پوشش مناسبی ندارد رد می شود و باید در مرحله اول پوشش رسمی باشد. آقایون کت و شلوار و خانم ها لباس فرم رسمی باید باشد، برای مصاحبه هنر پیشگی و غیره پوشش می تواند غیر رسمی باشد. بنابراین در روز مصاحبه پوشش باید طوری باشد که از ما انتظار دارند، نه طوری که خودمان می پسندیم.

دیدگاه خود را بنویسید