مقالات آموزش حسابداری حسابداری

مقالات آموزش حسابداری حسابداری

2019-10-08T14:15:05+03:30

مقالات آموزش حسابداری

مقالات حسابداری:

مجموعه حسابداران برتر متشکل از تیم قدرتمند در زمینه ارائه خدمات مالی و مالیاتی همیشه در صدد ارتقاء این رشته بر اساس اصول و قوانین روز بوده و در این راستا ضمن ارائه خدمات حسابداری به پرورش افراد توانمند در زمینه حسابداری پرداخته است.و همیشه با ایده های نو در این حرفه در پی رشد و بالندگی حرفه مقالات حسابداریحسابداری و ملموس نمودن آن در شرکتها و در سطح کلان ،کشور است . مدیریت این مجموعه معتقد است که:اگر مدیران شرکتها و موسسات نسبت به حسابداری ویژه بازار کار اطلاع کافی  داشته و همچنین واحد حسابداری ایشان از دانش حسابداری کاربردی لازم  بهره مند باشد و یه مدیریت در جهت رشد اقتصادی کمک و مساعدت نمایند ،بجای اینکه شاهد ورشکستگی شرکتها باشیم ،شاهد پیشرفت آن خواهیم بود که این حرکت بزرگی در جهت رشد اقتصادی کشور خواهد بود .

مجموعه حسابداران برتر ،پیرو ارائه خدمات آموزش حسابداری در جهت ارتقای سطح علمی حسابداران ، ودر جهت پاسخ به سوالات مورد نظر ایشان اقدام به تالیف مقاله هایی رایگان و سودمند بینظیر نموده که عموما دست نوشته های استاد بهروزی  مشاور مالی چندین شرکت بزرگ و بین المللی میباشد.

مقالات حسابداری بصورت عمومی:

دیدگاه خود را بنویسید