معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

ماده ۷۱

معافیت مالیاتی اعیانی احداثی توسط خریدار زمین هائی که از طریق اسناد عادی

معامله می شود .

ماده ۷۶

اگر نقل و انتقال ماده ۵۲ به نرخ ماده ۵۹و ۷۷ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر در

آمد مزبور مطالبه نمی شود

ماده ۸۱

معافیت در آمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش

ماهی و زنبور عسل و ….

ماده ۸۴

تا میزان مقرر در بودجه سالانه کلیه حقوق بگیران اعم از دولتی و غیر دولتی ،از

یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات معاف می شود .

ماده ۹۱

معافیت از پرداخت مالیات حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای

سیاسی خارجی در ایران و … حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری و … هزینه

های سفر و فوق العاده مسافرت و ….

ماده ۹۱

معافیت مسکن واگذاری در محل و … و وجوه دریافتی از بیمه ،عیدی یا پاداش

میزان معافیت موضوع ماده (۸۴)هزینه معالجه ،حقوق پرسشنل نیروهای

مسلح و جانبازان انقلاب

ماده ۹۲

۵۰%مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته

معافیت مالیاتی اعیانی احداثی-معافیت مالیاتی اعیانی احداثی

ماده ۱۰۱

معافیت مالیات بر در آمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (۸۴)

ماده ۱۰۷

خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما

وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی یا شهردارییها باشند مشمول مالیات

نمی باشد

ماده ۱۲۵

انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می باشد مشمول مالیات بر در آمد

اتفاقی نخواهد بود

ماده ۱۲۷

معافیت های بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی

سازمانهای خیریه و … به اشخاص حقیقی و کمک های مالی به خسارت

دیدگان جنگ و … و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات

کشاورزی پرداخت می نماید می باشد .

ماهه ۱۳۲

فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی غیر دولتی به نرخ صفر به مدت ۵ سال

تبصره (ز)

ماده ۱۳۲

نرخ صفر برای مالیات متعلق هر سال کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

دارای پروانه به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال

بند ۲- ماده ۱۳۲

در آمد حمل و نقل  بخش غیر دولتی به نرخ صفر

ماده ۱۳۳

معافیت صد در صد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های آنها

ماده ۱۳۴

معافیت در آمد مدارس غیر انتفاعی ،دانشگاه ها ،مراکز اموزش عالی

غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاه  های دارای مجوز از

تربیت بدنی

ماده ۱۳۶

معافیت از پرداخت مالیات وجوه دریافتنی بابت بیمه عمر که از طرف

موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می شود

ماده ۱۳۷

هزینه های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر

پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از در امد مشمول مالیات می باشد

ماده ۱۳۹

موقوفات ، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز

مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده ۱۳۹

ماده ۱۴۱

معافیت ۱۰۰%در امد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۲۰%صادرات مواد خام

تبصره ۱

ماده ۱۴۱

معافیت ۱۰۰%در آمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت

ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می شوند

ماده ۱۴۲

معافیت در امد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی

ماده۱۴۳

معافیت معادل ۱۰ % مالیات شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند

تبصره ۱

ماده ۱۴۳

از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفا مالیات مقطوعی

به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می شود

ماده۱۴۴

معافیت مالیاتی جهزیه و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و در امد

حق اختراع و در امدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی

ماده ۱۴۵

معافیت مالیاتی سود یا جوایز متعلق به سپرده های مختلف اشخاص

نزد بانکهای ایرانی و جوایز و اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

ماده۱۴۹

تبصره

معافیت های مدت دار در طول مدت نافذ هستند

معافیت مالیاتی سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی

ماده ۱۶۵

معافیت مودیانکیه خسارات ناشی از سیل و زلزله و … دیده اند

تبصره

ماده ۱۶۵

معافیت مالیاتی مودیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب

کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران

ماده ۱۶۸

در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قرارداد های منعقد

با دولتهای خارجی و همچنین قرارداد های قبلی که لغو نشده باشد

به قوت خود باقی است

ماده ۱۷۲

معافیت کمک های بلا عوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت

و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر ،تجهیز ،احداث

و یا تکمیل مدارس و …

ماده ۲۱۷

معافیت مالیاتی پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول

فعالیت داشته اند

قانون بازسازی صنایع

معافیت پنج ساله کارخانه های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تهران

و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد ،تبریز ،اراک ،شیراز و

اصفهان ) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی