مزایا و معایب استخدام در بانک

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » مزایا و معایب استخدام در بانک

مزایا و معایب استخدام در بانک

مزایا و معایب استخدام در بانک

مزایا و معایب استخدام در بانک

یکی از شغل هایی که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند و به شدت در روزنامه ها

و رسانه ها به دنبال استخدام آن می گردند استخدام در بانک می باشد که در این

مقاله تصمیم داریم که مزایا و معایب استخدام در بانک را به تفصیل اشاره نماییم.

بانک ها مؤسسات مالی هستند که درانواع گروه شرکت ها به صورت مؤسسات خدماتی

بشمار می آیند . مؤسسات خدماتی به این معنی که بیشتر درگیر هزینه ها و درآمد هستند .

مزایای استخدام در بانک ها

۱-دریافت درآمد ثابت

با استخدام در بانک ، کارمند بانک با این تفصیل که ماهانه درآمدی ثابت داشته باشد و

براساس آن می تواند برنامه ریزی نماید ، به استخدام آن بانک در می آید. دریافت درآمد

ثابت در بانک ها معمولاً کم اما مزایای آن بیشتر بوده و باعث می شود که فیش

حقوقی اینگونه افراد قابل توجه به نظر برسد که در سمت های مختلف این دریافت درآمد

متنوع خواهد بود .

۲-دریافت وام ها

برای بیشترمردم گرفتن وام از بانک ها با سختی همراه بوده و گرفتن ضامن ، جمع کردن مدارک وثیقه و امثال آن افراد را دچار مشکلات زیادی می کنند در حالیکه کارمندان بانک به راحتی می توانند از وام بانک ها استفاده نمایند .همچنین وام هایی که به سایر افراد عمومی تعلق نمی گیرد و خاص اینگونه کارمندان می باشد از مزایای استخدام در بانک بشمارمی رود.

۳-امنیت شغلی

معمولاً کارمندان بانک برای ۳۰ تا ۳۵ سال عمر خود می توانند این امنیت روانی را داشته باشند که می توانند به راحتی در بانک مشغول بوده و از باب اشتغال با فراغ بال به کار خود بپردازند .

۴-امکانات رفاهی

معمولاً کارمندان بانک ،از بابت استفاده از امکانات رفاهی بانک ها نسبت به سایر شرکت ها پیش تر و جلوتر هستند چرا که اکثر قریب به اتفاق بانک ها ، بنا به نوع کار خود و داشتن شعب مختلف در سایر استانهای کشور ، امکانات رفاهی را فراهم نموده و این امکانات رفاهی سبب می شود تا کارمندان از هر استانی به استان دیگر مراجعه و امکانات رفاهی آن استان مربوط به بانک مربوطه هست استفاده نمایند .

۵-ارتقای شغلی

به طبع پس ازهر چند سال کارمندی که در یک شعبه مشغول به کار است به ارتقای سمت های بالا دست می یابد به طوری که ابتدا ممکن است بعنوان تحویل دار در یک بانک مشغول بکار شود و پس از چند سال بعنوان معاونت شعبه یا رئیس بانک ارتقای شغلی یافته و از مزایای آن استفاده نماید.

۶-وجهه اجتماعی

کارمندان بانک معمولاً بعنوان افرادی شایسته و صاحب صلاحیت در بین مردم هستند و مردم از این جهت به آنها احترام میگذارند.بنابراین جایگاه و وجهه اجتماعی کارمندان بانک ، خاص بوده و این افراد می توانند از این جایگاه بعنوان ، جایگاه شغلی خوب استفاده نمایند .

مزایا و معایب استخدام در بانک

معایب استخدام در بانک ها

پس از اینکه مزایای استخدام در بانک به شرح فوق ارائه شد حال می پردازیم به معایب استخدام در بانک ها

۱-دوری از حسابداری به روز و آپدیت

وقتی کارمندی در یک بانک مشغول به کار می شود بنابراین با یکسری سرفصل های حسابداری خاص آن شعبه درگیر خواهد بود که صرفاً سالیان سال با همان چند کلید کار خواهد کرد بنابراین از حسابداری روز عقب مانده و نمی تواند خودش را با سایر حسابدارها به صورت یکسان ، هماهنگ نماید.و این مسئله باعث می شود که عموماً کارمندان بانک پس از چندین سال حسابداری را فراموش کرده و به عبارتی از حسابداری روز دور باشند .

۲-عدم انجام حسابداری به صورت انواع شرکتی

وقتی کارمندی در یک شعبه بانکی مشغول بکار می شود . در آن زمینه خاص تخصص یافته بنابراین انجام حسابداری پیمانکاری، انجام حسابداری تولیدی ، انجام حسابداری بازرگانی ، انجام حسابداری بازرگانی خارجی یا اعتبارات اسنادی و امثال آن را به طور کلی انجام نداده و از خاطرش این موضوعات به ورطه فراموشی سپرده می شود.

۳-عدم مواجهه با رسیدگی کنندگان برون سازمانی

معمولاً بانک ها و کارمندان آن با هیچ یک از عوامل برون سازمانی مانند حسابرسان بیمه و حسابرسان مالیاتی سروکار نداشته و ندارند به این معنی که در یک شرکت وقتی حسابداری مشغول بکار هست یکی از امور مشکلی که ایشان می بایستی انجام دهد درگیری با ارکان حسابرسی دارائی و بیمه هست بنابراین در این تجربه ای که حسابدار کسب می کند در واقع تجربه خود را در حسابداری بالا برده و می تواند از این راه درآمد خوبی کسب نماید .

۴-عدم امنیت شغلی پس از بازنشستگی

با توجه به تجربیات حاصله، اکثر قریب به اتفاق کارمندان بانک بعد از اینکه دوره بازنشستگی آنها فرا می رسد به بیکاری برخورد می نمایند و تمام مزایایی که در حین کار از بانک دریافت می نمایند به دلیل بازنشستگی قطع شده و فقط یک حقوق پایه دریافت می نمایند بنابراین در دوران بازنشستگی به دلیل اینکه از حسابداری به طور کامل فاصله گرفته و فقط حسابداری بانک ها را اشراف دارند می بایستی که به جاهایی مراجعه نمایند که حسابداری مربوط به بانک ها در آنجا ارائه می شود و نمی توانند در شرکت های دیگر مشغول بکار گردند.