مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

2018-05-16T23:51:27+04:30

مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

مراکز هزینه یعنی این که در جاهای مختلف هزینه می شود و این مرکز هزینه تعریف

می شود تا گزارش هزینه ها را به تفکیک داشته باشیم، عمدتا مراکز هزینه برای شرکت

های تولیدی و پیمانکاری است، یک شرکت تولیدی دارای خط تولید ( خط تولید۱، ۲، ۳ و

…) است و هر کدام از خطوط تولید می توانند به عنوان مرکز هزینه تعریف شوند و زمانی

که حسابدار هزینه آب را وارد می کند در سیستم طراحی کرده به عنوان مراکز هزینه،

این هزینه آب مربوط به مرکز هزینه خط تولید ۱ است یا ایاب و ذهاب مربوط به مرکز هزینه

خط تولید ۲ است، یا هزینه آبدار خانه مربوط به مرکز هزینه خط تولید ۳ است، دلیل تفکیک

هزینه ها این است که مدیر مربوطه سیاست گذاری کند و افزایش هزینه ا در قسمت های

مختلف شرکت  ببیند، در مراکز هزینه مختلفی که تعریف می کنیم، همگی متعلق به شرکت است،

مراکز هزینه در سیستم های حسابداری-مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

هزینه های اداری هم می تواند به عنوان مراکز هزینه معرفی شود که معلوم شود کدام مرکز

هزینه چقدر هزینه می کند و درآمد و عائدی این ها چه میزان است؟ به این شکل در مورد مراکز

هزینه تصمیم گیری می شود برای بهتر شدن و کم شدن هزینه ها. به طور کلی ا برای شرکت

های تولیدی بیشتر استفاده می شود یا برای شرکت های پیمانکاری. نمونه: یک شرکت

پیمانکاری چندین پروژه دارد با نام های پروژه اراک، پروژه ساوه، پروژه بندر عباس، پروژه

گیلان و … این شرکت باید مطلع باشد که هزینه ها بابت چه مسایلی می باشد، تمامی

هزینه ها وارد حسابداری می شود و باید مشخص باشد مثلا هزینه آب مربوط به کدام

پروژه می باشد و اگر مشخص نباشد و تمامی هزینه ها در یک بخش جمع شود بدون

دلیل تمامی هزینه ها را در یک بخش بالا برده است، دلیل این که ذکر می شود شرکت

های بازرگانی زیاد نمی تواند کاربرد داشته باشد به دلیل این که درشرکت های بازرگانی

مشخص است که تمامی هزینه ها در یک واحد جمع هستند و برای نمو نه قسمت مدیریت

و اداریو فروش و تدارکات و مالی همگی در یک جا مجتمع هستند و یک مدیر در همان شرکت

بازرگانی وجود دارد که به صورت تفکیک هزینه هر واحد را می خواهد و برای این که گزارش

درستی تحویل شود، تمامی مراکز هزینه در آن واحد را باید مشخص کرد.

مراکز هزینه در سیستم های حسابداری-مراکز هزینه در سیستم های حسابداری

عمده استفاده مراکزهزینه یا شرکت های تولیدی و یا شرکت های پیمانکاری است،

مگر این که مدیر یا حسابدار تشخیص دهد که در شرکت لازم است که مشخص شود هر

واحد چقدر هزینه میکند، این موضوع بر اساس نیاز و خواسته مدیر مجموعه انجام می شود.

دیدگاه خود را بنویسید