محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T16:06:33+03:30

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۴۲۷۷۰/۴۶۷۸-۲۱۱        تاریخ:۲۸/۶/۱۳۸۱

محاسبه مالیات مشاغل

احتراما همانطور که استحضار دارید، بر اساس مقررات بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات

های مستقیم موضوع اصلاحیه ی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صاحبان مشاغل موضوع بند

الف ماده (۹۵) قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و

کل موضوع قانون تجارت هستند و میبایست دفاتر و اسناذ و مدارک مربوطه را بارعایت

اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری نگهداری نمایند چون حسب

اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور جهت پلمپ دفاتر قانونی خود

به ادارات ثبت اسناد و املاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان

مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمب دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابر

این خواهشمند است دستور فرمایید به مسئولین ذیربط در تمامی ادارات مربوطه در استان ها

ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانونی نسبت به پلمب دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند.

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم-محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱      تاریخ:۹/۱/۱۳۸۱

مالیات دفاتر اسناد رسمی

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین

درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و

درآمد های ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر،

مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که

طبیعتا این عمل موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیات های

حل اختلاف مالیاتی و یا احیانا تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده

میشود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح

و متکی به دلایل مستندات و اطلاعات کافی باشد لهذا موکدا متذکر میگردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حسب

مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰

خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط

تسلیم نمایند ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول

مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل

انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی

اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات

به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف

که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و امضاء نموده

وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع ” قانون

اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران

مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد

رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ برای هر

مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر

و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم-محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره۶۳۱۸۹/ت/۴۲۶۸۷ک                                                                                   ۲۴/۳/۸۸

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل

(زمین واحد های مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص

بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیات های مستقیم

۱-      نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحد های مسکونی،تجاری،اداری و غیره)

توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای

سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز

استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد

مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

تبصره۱- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در

خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در

هنگام انتقال هریک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره۲- صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم علاوه

بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط

به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز میباشد.

تبصره۳- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول این بند خواهد بود.

تبصره۴- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

۲-      کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مکلف است ارزش

معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر

موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷ – به

صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست و پنج درصد در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد

در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و

انتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم و سایر مالیات ها،

عوارض و همچنین سایر وجوهی که به ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ میشود،

ملاک عمل نخواهد بود.مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

۳-      این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ میشود.

 

بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۱۹۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ و بخشنامه  ۲۰۰/۸۶۸۴  مورخ  ۲۶/۴/۱۳۹۱

ضوابط اجرایی  ارزش اجاری

عملکرد سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

الف) ارزش اجاری انواع املاک

۱)املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا

مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر

نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری مصوب قابل محاسبه میباشد.

۲)املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری برای هر واحد مستغلاتی به شرح ذیل قابل  محاسبه میباشد:

الف- در صورتی که مال الاجاره دریافتی صرفا بابت اجاره عین ملک باشد برابر ۲۰% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

          تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

          تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

          مازاد مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزش های تعیین شده در جدول.

۳) املاک اداری:

الف- در صورتی که مال الاجاره دریافتی بابت اجاره عین ملک باشد معادل ۲۰% ارزش تعیین شده در جدول

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد اداری صرفا صاحب حق واگذاری محل(سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد دو برابر ارزش های تعیین شده در جدول

۴)املاک کشاورزی:

الف)ارزش اجاری اراضی زراعی برابر ۲۰% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴% ارزش های تعیین شده در جدول

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری دامداری پرورش ماهی و طیور ۲۰% ارزش های تعیین شده در جدول

۵)سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی صنعتی انبار عمومی پارکینگ عمومی و غیره:

الف- در صورتی که مال الاجاره دریافتی صرفا بابت اجاره عین ملک باشد برابر ۲۰% ارزش تعیین شده  در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده صرفا حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد ۷۵% ارزش های تعیین شده در جدول.

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

۱- در ساختمان های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا

و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر معادل یک و نیم درصد (۱۵%) به ارزش محاسبه شده طبق جدول اضافه شود.

 ۲- ساختمان های مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیرزمین معادل۸۵% ارزش های مندرج در جدول محاسبه گردد.

۳-در ساختمان های تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف، پنج درصد

(۵%) و حداکثر بیست درصد (۲۰%) ارزش محاسبه شده طبق قسمت الف این مجموعه کسر شود.

۴-در ساختمان های مسکونی یا عمر بیش از ۵ سال به ازای هر سال قدمت ساختمان (یا

ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال مازاد بر ۵ سال مذکور، معادل دو درصد (۲%)

از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف) این مجموعه کسر گردد.

۵-در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذاری میشود، ارزش اجاری

احتسابی اثاثیه یا ماشین آلات مذکور، به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه میشود اضافه گردد.

ج)سایر ضوابط:

۱-ارزش های اجاری تعیین شده در این جدول مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر

بنای مفید میباشد. بالکن، تراس و نورگبرهای غیر مسقف و پارکینگ و انبار غیر مسکونی

خارج از آپارتمان گلخانه آب انبار راه پله زیر زمین های غیر مسکونی محل نصب تاسیسات

آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمیشود.

۲- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری اداری

و … استفاده میگردند، منطبق با نوع استفاده از ملک برابر ارزش های تعیین شده طبق قسمت الف این مجموعه میباشد.

۳-امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم

فقط مختص املاک مسکونی میباشد که صرفا به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.

۴-جهت تامین درآمد مشمول مالیات اجاره املاکی که توسط غیر مالک (مستاجر) اجاره داده

میشود (اجاره داری دست دوم) مطابق مفاد قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم-محاسبه مالیات مشاغل قانون مالیات های مستقیم

دیدگاه خود را بنویسید