مالیات های قرارداد های فاینانس

مالیات های قرارداد های فاینانس

2018-02-23T23:02:21+03:30

مالیات های قرارداد های فاینانس

مالیات های قرارداد های فاینانس

رونوشت نامه شماره ۲۱-۱-۴۴۵۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۹ معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان

سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع

معظم له و در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و

اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح

است. مضمون نامه مذکور و مسائل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد:

مالیات های قرارداد های فاینانس-مالیات های قرارداد های فاینانس-مالیات های قرارداد های فاینانس

” تسهیلات مالی و اعتباری خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات

مالی و اعتباری است که در اجرای بند ” و ” تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه و بند ” ب “

ماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود ( نظیر

تسهیلات مالی بانک جهانی ) و یا این که دریافت کننده این تسهیلات بانک کشور بوده

و دولت بازپرداخت آن را تضمین می نماید. دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم

بانکی کشور در چهارچوب مراودات عادی و با اعتبار خود اخذ نموده و می نماید و بالاخره

حالت سوم آن دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب قوانین جاری

کشور و بر پایه اعتبار خود تسهیلات اعتباری اخذ نموده و می نمایند. مبانی محاسبه سود

متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن ( LIBOR )

می باشد، ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که

سود بدون کسر هر گونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق

اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلاتی اخذ شده فوق الذکر از موسسات

مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیاتی می نمایند. علیهذا در این

خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با این که کلیه

موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند و هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند،

آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود و هزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است

یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه

ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهد بود و در مورد اعتبارات

مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است و بالاخره اینکه آیا سود مبالغ استهمال

شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول

مالیات است یا خیر؟

مالیات های قرارداد های فاینانس-مالیات های قرارداد های فاینانس-مالیات های قرارداد های فاینانس

رای: هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین و مقررات مالیاتی ( اعم از سابق و

جاری ) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید و قطع

نظر از نحوه احتساب آن که ماهیت ها مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد و پس از بحث و تبادل نظر

پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صور رای می نماید:

به موجب بند ۵ ماده یک و بند ” ج ” ماده ۱۰۵ و مفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم

مصوب اسفند ماه ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که

در ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید