مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

2018-02-06T17:32:32+03:30

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

۱۰-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت

نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ( ۵۰ ) ريال به عنوان عوارض از

مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری  کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای

گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گاز خیز و استان

هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس

دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و

مشمول مالیات نمی باشد.

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی-مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

۱۳-۳- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی،

فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت

ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت پالایش نفت ) و بر اساس مفاد جزء

( ۳-۳ ) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت

فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد

خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.

۸-۷- به شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت

، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و

حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت

امور اقتصادی و دارایی ( سازمان حسابرسی ) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری

و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به

تصویب دولت است.

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی-مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی

۹-۷- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف

است صدور گواهی موضوع ماده ( ۱۸۷ ) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و

حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاع این قانون به تصویب

وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

۵-۲۴- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده ( سهام کنترلی )،

در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

۱۱-۲۴- سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب

مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و

چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای

سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی از شرکت های سرمایه

پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان

مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت

های واکذار شده از طریق ماده ( ۴۸ ) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط

با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

دیدگاه خود را بنویسید