ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم

2018-06-09T16:59:36+03:30توسط |دسته‌ها: آموزشگاه حسابداری|بدون دیدگاه

ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۷(اصلاحی ۱۳۸۰)
در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم

باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف

اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی

نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره ی امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی

حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله

حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی

مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره ی املاک و همچنین وصول مالیات

حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی

املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم
تبصره۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده ی امر خارج از نوبت در مراجع حل

اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد.و اگر مؤدی تمایل به اخذ قبل از رسیدگی

و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا

تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه ، اوراق بهادار وثیقه ی ملکی و…. معادل مبلغ ما به الاختلاف

گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۸۷ ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم
تبصره۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق

دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام

از اداره ی امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال

منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را

حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند مستنکف از حکم این

تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون مسئول جبران زیاد و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجرا

شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک شازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به

اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت

آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف

است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیر منقول

که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی

قطعی مورد انتقال ممنوع است. مختلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را

از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سر دفتر اسناد رسمی در قبال بدهی

مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.
آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش

ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.(الحاقی ۱۳۹۴)
ماده۱۸۸(اصلاحی ۱۳۸۰)
متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در

روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی

باید به وسیله ی هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهعی نمایند. دفتر مزبور باید

در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره ی امور مالیاتی ارائه شود وگرنه

از موجبات عدم قول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید