لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها

لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها

لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها

لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها

یک بخش داریم در بحث پرداخت، کار مالی شرکت و زمانی بحث مالیاتی مطرح

است که اگر حساب را از طریق بانک پرداخت نکنیم در بحث مالیات به مشکل می خوریم.

 لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها به طور کلی برای راحتی کار از نظر مالی بهتر

است که در یک حساب متمرکز باشد، چرا که زمانی که پرینت بانکی را میاورید، در این

پرینت بانکی طبیعتا همه چیز را قید می کنید و به فرض که حسابداری دچار مشکل شده

است و هیچ اطلاعاتی نداریم، با پرینت بانکی همه ورود و خروج ها مشخص است و قابل

کنترل است و کاملا مشخص است که چه اشخاصی واریز و برداشت داشته اند. حسن

دیگر این مورد این است که رقم ها را به طور متمرکز داریم و همیشه به عنوان مدیر مالی

به مدیریت پیشنهاد می کنیم که حتما و صرفا یک حساب افتتاح گردد برای کارهای مالی

شرکت که با حساب های شخصی تداخل پیدا نکند و همه این موارد را حتی خورد و ریزها

را یک مبلغ درشت از بانک به تنخواه گردان تحویل شود و مشخص شود که بابت هزینه ها

بوده است. این موارد در بعضی مواقع به صورت عملی اتفاق نمی افتد و بنا به هر دلیلی

نمی شود که یک چک از بانک خود صادر کنیم تا بانک ما گردش داشته باشد و یا یکی از

صاحبان سهام شخصی هزینه را پرداخت می کند. این از نظر مالی است و از نظر مالی بهتر

است که از بانک استفاده شود. لزوم استفاده از حساب بانک در پرداختها از نظر مالیاتی طی

بخشنامه ای که در سال 1395 اعلام کردند، هزینه های بالای 5 میلیون تومان را زمانی

مورد قبول اداره دارایی می باشد که خروجی آن از بانک شرکت باشد و علاوه بر این که

مدارک مثبته داشته باشد باید پرینت بانک که خروجی از بانک را نشان می دهد به همراه

مدارک مثبته باید ارائه شود. در شرایط مالیاتی مبلغ بالای 5 میلیون را باید خروجی آن

از بانک شرکت باشد و جاری شرکاء زیر 5 میلیون را بتواند پرداخت کند و ممیز مالیاتی

چک می کند که آیا خروجی مبلغ از بانک شرکت بوده یا نه. لزوم استفاده از حساب بانک

در پرداختها زمانی که دارایی دفاتر قانونی به شرکت تحویل داد یعنی باید امور رسیدگی

شود و اگر دفاتر ندارند یا شرکت هستند و یا بند 1 و 2 است . شرکتی که درآمدی ندارد،

نباید گردش مالی راه بیاندازد و بهتر است که تمامی هزینه ها از حساب شخصی تأمین شود.

دیدگاه خود را بنویسید