قیمت گذاری کالا در نرم افزار

قیمت گذاری کالا در نرم افزار

2018-04-11T22:24:36+04:30

قیمت گذاری کالا در نرم افزار

قیمت گذاری کالا در نرم افزار

قیمت گزاری کالا در نرم افزاربه چه صورت است؟؟

اگر قیمت کالا به اشتباه در سیستم تعریف شود چه باید کرد؟؟

برگه فاکتور به صورت پیش فرض قیمت دارد ولی ثابت نیست ، این امکان وجود دارد

که قیمت تغییر داده شود.

این مورد به صورت ثابت نیست. با توجه به نوسان کالا ( طلا- آهن- ارز و….) در کشور

ما حسابداری این قبیل شرکت ها به هیچ وجه قیمت اعلام نمی کنند.

خدمات و کالای تعریف شده در سیستم و قیمت لحظه ای ثبت می شود، مواردی که قیمت

کالا یک تا شش ماه ثابت می ماند در سیستم قیمت تعریف می شود، اگر تنوع کالایی

زیادی در یک فروشگاه موجود باشد نمیتوان لحظه به لحظه قیمت گذاری انجام داد، امکان

رخ دادن اشتباه زیاد است.

کالاهای مختلف همگی در سیستم تعریف می شود و همین طور قیمت کالاها، به همین

دلیل وقتی بارکد خان، بارکد را می خواند قیمت نیز به همراه مشخصات اعلام می شود.

قیمت گذاری کالا در نرم افزار-قیمت گذاری کالا در نرم افزار-قیمت گذاری کالا در نرم افزار

این سیستم قیمت کذاری برای  مکان هایی که دایم قیمت کالاها در نوسان است کارایی

ندارد و اگر قیمت اشتباه باشد امکان تصحیح قیمت در سیستم وجود دارد.

برخی از نرم افزارها از بین چندین قیمت اعلام شده آخرین قیمت ثبت شده در سیستم را اعلام

می کند. برخی از سیستم ها از میان تمامی قیمت های ثبت شده میانگین می گیرد و عدد میانگین

را اعلام میدارد، در این مورد باید دقت شود.

به طور طبیعی باید سیستم آخرین قیمت ثبت شده را اعلام کند تا اشتباهی پیش نیاید.

قیمت گذاری کالا در نرم افزار-قیمت گذاری کالا در نرم افزار-قیمت گذاری کالا در نرم افزار

نمونه: برای مثال کالایی قیمت داده شده ۱۱ ملیون و هر بار که چک می شود همان قیمت

را نشان می دهد؟؟؟ این موضوع مربوط می شود به اشکالات نرم افزار و شخص نمی تواند

قیمت را تغییر دهد. شاید از طریق پشتیبانی نرم افزار این مشکل حل شود.

تنها شخصی که به این تغییرات و تنظیمات آگاه است شخص برنامه نویس می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید