قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی

قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی

2018-01-31T20:06:46+03:30

قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی

قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی

تبصره۹-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در سال تعیین می شود

و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد و مازاد بر این به نرخ بیست درصد برای بخش

خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات

کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله

پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث

برای عملکرد سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف

به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در

مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر

در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.

قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی-قوانین مالیاتی شرکت های آب و فاضلاب روستایی

 ه- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر

دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال

از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰%) وجوه

دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی

شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم

بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت

های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صد

در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب

نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.

و- حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها

و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است.

ط- از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانون نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد

به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت

مستقیما به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می شود. صد در صد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق

۱۲۲-۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار

نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف

فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته

، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش

نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

دیدگاه خود را بنویسید