ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ مالیات های مستقیم

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ مالیات های مستقیم

2019-10-12T15:22:31+03:30

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

۸-موارد ابطال کارت اقتصادی:

درموارد زیر کارت و شماره اقتصادی باطل میشود:

۱-۸- فوت اشخاص حقیقی

۲-۸- درصورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۳-۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و

سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

۴-۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند

به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام

نمایند.

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم-ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

تذکر۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن در حکم سوء استفاده

از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به

مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوء استفاده

احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف

آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.

علی عسگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۱ از قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی

۱-وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی

و یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود با تسلیم فیش بانکی

به حوزه مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از

منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر میگررد.

۲- وجوهی که  جهت تعمیر تجهیز احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس دانشگاه ها

دبیرستان و هنرستان و مراکز بهداشتی و درمانی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی

و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری که بووودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود

به حساب های خاص (حساب هایی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط

و در استانها ازطرف ادارات کل یا سازمان های مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز

آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول

دستگاه و ذیحساب مزبوط قابل برداشت خواهد بود. پرداخت میشود از درامد مشمول

مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر

میشود دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در ظرف

هرسال را حداکثر تا اخر اردیبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصاد

و دارایی و در استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تسلیم دارند.

۳-وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت

از بیماران کلیوی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت

میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب

مودی کسر میشود.

تبصره-انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هرسال را تا پایان اردیبهشت ماه

سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و  وجوه دریافتی را بر اساس نظر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان بهزیستی بیماران

کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیمارن مزبور برساند و تاییدیه صادره

از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان سال بعد به

وزارت امور اقتصاد و دارایی تسلیم نماید.

۴-کمک های اعطایی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای ۲ و ۳ از درآمد

مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

۵-در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا  منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی

به موسسات مذکور در بندهای ۲ و۳ اعطا گردد ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول

مبنای محاسبه قیمت روز اعطا آنها خواهد بودو در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین

حوزه های مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید مرجع

رسیدگی به اختلافات هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی

و لازم الاجرا خواهد بود.

۶-حوزه های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و

یا اسناد تحویل کمک های نقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به اصل

مبالغ پرداختی یا ارزش کمک های نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال

پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

دیدگاه خود را بنویسید