صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

2017-11-14T14:18:57+03:30

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی ( ماده ۱۶۹ مکرر ) :

طبق قانون مالیات های مستقیم ( ق.م.م ) اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند نسبت به ارائه صورت معاملات خود اعم از خرید ، فروش و قراردادها از طریق نرم افزارهای ارائه شده به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند.

اجرای این قانون ( ماده ۱۶۹ مکرر ) از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ الزامی گردید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که به معاملات و مبادرات اقتصادی مشغول هستند می بایستی کد اقتصادی (شماره اقتصادی) از سازمان دریافت نمایند .

ارئه صورت معاملات فصلی برای افراد فوق الذکر الزامی می باشد .

نحوه ارائه معاملات فصلی :

طبق قانون پس از پایان هر فصل مؤدی ( اشخاص مشمول مالیات ) موظف هستند ظرف مدت یک ماه (مثلاً فصل بهار تا پایان تیرماه / فصل تابستان تا پایان مهرماه / فصل پاییز تا پایان دی ماه / فصل زمستان تا پایان فروردین سال بعد .)

نسبت به تسلیم لیست معاملات فصلی از طریق نرم افزار به صورت online یا  offline اقدام نماید .

جرائم معاملات فصلی ( ماده ۱۶۹ مکرر ) :

۱- عدم صدور صورتحساب مشمول جریمه ۱۰٪ مبلغ مورد معامله .

۲-  عدم درج کد اقتصادی خود یا طرف معامله ۱۰% مبلغ مورد معامله .

۳- استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۱۰٪ .

۴- عدم ارائه لیست معاملات فصلی معادل ۱٪ از کل مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است .

۵- نکته : اشخاصی که از کد اقتصادی یکدیگر استفاده می کنند مسئولیت تضامنی دارند .

۶- در صورتی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری نماید و فروشنده برابر آیین نامه ایشان را معرفی نماید معادل ۱۰٪ جریمه خواهد شد .

۷- عدم ارائه صورتحساب به مأموران مالیاتی معادل ۱۰ % جریمه خواهد داشت .

شرایط فاکتور رسمی ( صورتحساب ) از نظر سازمان امور مالیاتی کشور :

۱- داشتن سریال چاپی ( شروع از شماره ۱ ) .

۲- تاریخ : که مبنای تاریخ فروش کالا می باشد .

۳- مشخصات کامل فروشنده اعم از نام ، نشانی ، تلفن ، کد پستی ، کد اقتصادی و شناسه ملی مربوط به شرکت .

۴- مشخصات کامل خریدار اعم از نام ، نشانی ، تلفن ، کد پستی ، کد اقتصادی و شناسه ملی .

نکته : در رابطه با اشخاص حقیقی کد ملی ایشان ثبت می شود .

۵- مشخصات کالا یا خدمات شامل : ردیف ، کد کالا ، نام کالا یا خدمات ، تعداد ( مقدار ) ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، تخفیفات و مالیات و عوارض به شرح شکل پیوست .

دیدگاه خود را بنویسید