صورت جریان مربوط به وجوه نقد

صورت جریان مربوط به وجوه نقد

2017-11-14T15:00:05+03:30

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان مربوط به وجوه نقد

صورت جریان مربوط به جریان نقدینگی

صورت جریان مربوط به وجوه نقد تأثیر یک‌نهاد اجرایی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مالی را بر روی جریان نقدینگی در یک بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد. اظهار جریان نقدینگی طراحی‌شده است تا بتوانند اصول بنیادین حسابداری مورداستفاده از اظهارات درآمد محور و ترازنامه را به اصول اولیه‌ی نقدینگی تبدیل کند.

صورت جریان مالی عوامل زیر را برای تحلیل گران مشخص می‌کند:

  • شرکت چگونه می‌تواند پول به دست آورده و آن را خرج کند،

  • چرا تفاوت‌های زیادی بین درآمد خالص و جریان نقدینگی وجود دارد؟

  • آیا شرکت می‌تواند پول کافی از روند اجرایی دربیاورد تا بتواند درروند کاری خود باقی بماند؟

  • آیا شرکت می‌تواند پول کافی تولید کند تا زمان سررسید بدهی‌های خود را پرداخت نماید؟

  • آیا شرکت پول کافی دارد تا از مزیت‌های سرمایه‌گذاری جدید بهره‌مند گردد؟

تقسیم‌بندی جریان‌های مالی

صورت جریان وجوه نقد می‌توانند به سه بخش تقسیم شوند:

فعالیت‌های اجرایی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

فعالیت‌های تأمین منابع

۱٫جریان وجوه نقد ناشی از روندهای اجرایی (CFO)

CFO جریان وجوه نقد است که از روندهای اجرایی عادی مانند درآمدها ناشی می‌شود و همچنین هزینه‌های مربوط به مالیات را نیز مدنظر قرار می‌دهد.

این عوامل عبارت‌اند از:

جریان ورودی نقدینگی (+)

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات

سود (ناشی از قرض دادن ابزار و دیگر عوامل)

سهام ( برگرفته از دیگ نهادها)

جریان خروجی نقدینگی (-)

پرداختی‌ها به تأمین‌کنندگان

پرداختی‌ها به کارمندان

پرداختی‌ها به دولت

پرداختی‌های به طلب کاران

دیگر هزینه‌ها

۲٫جریان نقدینگی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (CFI)

CFI یک جریان وجوه نقد است که از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مانند به دست آوردن و یا اعطا دارایی‌های فعلی و ثابت حاصل می‌شود.

این حالت عبارت است از:

جریان نقدینگی وارد شوند (+)

فروش دارایی، سازمان و ابزارآلات

فروش اوراق بهادار (به دیگر بخش‌ها)

جمع‌آوری اصل مبلغ وام برای دیگر نهادها

جریان نقدینگی خروجی (-)

خرید دارایی، سازمان و ابزارآلات

خرید اوراق مشارکت (از دیگر نهادها)

قرض دادن به دیگر نهادها

  1. جریان مالی به‌دست‌آمده از دیگر فعالیت‌های مالی (CFF)

CFF یک جریان مالی است که از جریان مالی به‌دست‌آمده از سهام جانبی به دست می‌آید و قرض‌های کوتاهت مدت و بلندمدت را برای روندهای اجرایی شرکت در نظر می‌گیرد. که عبارت‌اند از:

جریان نقدینگی ورودی (+)

فروش اوراق بهادار

ثبت اوراق قرضه

جریان نقدینگی خروجی (-)

دادن سهم به سهام‌داران

تسویه‌ی قرض‌های بلندمدت

تسویه‌ی سهام اصلی

گزارش سرمایه‌گذاری بدون نقدینگی و تعاملات اعتبار یابی

اطلاعاتی برای آماده‌سازی صورت جریان مالی برگرفته‌شده از سه منبع:

ترازنامه‌های رقابتی

صورت جریان‌های درآمد فعلی

داده‌های گزینشی مربوط به معاملات

برخی از فعالیت‌های تأمین منابع و سرمایه‌گذاری در صورت جریان وجوه نقد قرار نمی‌گیرند زیرا آن‌ها از جریان نقدینگی استفاده نمی‌کنند.

مثال‌های موجود:

تبدیل قرض به اوراق

تبدیل اوراق خاص به اوراق عام

به دست آوردن دارایی از طریق قرض دادن سرمایه

به دست آوردن دارایی‌های بلندمدت از طریق مزایده

به دست آوردن دارایی‌های غیر نقد(حق امتیاز، مجوز) همان تبادل سهام و یا اوراق قرضه است.

هرچند این عوامل به‌طور مرسوم در صورت جریان وجوه نقد قرار نمی‌گیرند، آن‌ها می‌توانند ضمیمه‌های برای صورت جریان‌های مالی باشند.

حسابداران برتر

صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.صورت جریان مربوط به وجوه نقد.

دیدگاه خود را بنویسید