صدور خدمات فنی و مهندسی

صدور خدمات فنی و مهندسی

2017-12-25T23:41:32+03:30

صدور خدمات فنی و مهندسی

صدور خدمات فنی و مهندسی

معافیت مالیات در مناطق آزاد تجاری

۲ –  با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح

صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذی ربط خواهد بود.

بنابراین شرایط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط

فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن

درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت

قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخش نامه (تاریخ صدور هیؤت عمومی

دیوان عدالت اداری) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.

۳ – عدم شممالیات و عوارض مستلزم دریافت “مجوز فعالیت”، تحت همین عنوان خواهد بود و شامل

عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.

صدور خدمات فنی و مهندسی-صدور خدمات فنی و مهندسی-صدور خدمات فنی و مهندسی

۴  – از آنجایی که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات

و واردات و صادرات آن ها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات

بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمات مشمول مالیات و

عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی (خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند

، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخش نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

صدور خدمات فنی و مهندسی-صدور خدمات فنی و مهندسی-صدور خدمات فنی و مهندسی

علی عسگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

بخش نامه شماره  ۲۰۹۲۶/۴۶۷۷/۴/۳۰                                  مورخ   ۱۵/۵/۱۳۷۶

صدور خدمات فنی – مهندسی

با عنایت به فعالیت های برون مرزی بعضی از شرکت ها و موسسات ایرانی در راستای سیاست افزایش

درآمد ارزی کشور وفق تبصره ۲۷ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران انجام می پزیرد و با توجه به این که در اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و

مهندسی معمولا شرکت های مجری طرح تدارک مصالح، لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح و همچنین ماشین

آلات و ابزار مورد استفاده  در اجرای طرح را نیز به عهده می گیرند لزوما یادآور می شود که این گونه موارد

حوزه های مالیاتی ذی ربط بایستی ضمن تدقیق و بررسی پیرامون اقلام مختلف درآمد ناشی از فعالیت

های مزبور آن قسمت از مصالح و لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح را که به صورت قطعی از کشور خارج و

در اجرای طرح مصرف می شوند کالاهای صادراتی محسوب و مقررات ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مقرر نمایند البته توجه خواهند

داشت که ماشین آلات و ابزاری که به صورت موقت از کشور خارج و پس از اجرای طرح به کشور بازگردانده

صدور خدمات فنی و مهندسی

می شوند از جمله موارد کالاهای صادراتی و مصرفی در طرح تلقی نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید