شرح وظایف حسابدار پیمانکاری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شرح وظایف حسابدار پیمانکاری

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری

در چهار گروه حسابداری ای که شامل حسابداری شرکت های بازرگانی – حسابداری شرکت های خدماتی – حسابداری شرکت های تولیدی و حسابداری شرکت های پیمانکاری ، می توان یکی از مهم ترین حسابداری ها را حسابداری پیمانکاری اشاره نمود.

تعریف حسابداری پیمانکاری : شرکت ها و موسساتی که در غالب قرداد های پیمانی برای کار فرمایان  انجام خدمات دارند شرکت های پیمانکاری نامیده می شوند. شرکت ها و موسسات پیمانکاری غالبا در فعالیت های تخصصی خود به کار فرما ارائه خدمات می نمایند .

انواع حسابداری پیمانکاری : ۱- پیمانکاران ساختمانی ، این نوع پیمانکاران برای ساخت ساختمان ها به صورت عمومی و تخصصی دارای تخصص می باشند که فعالیت ایشان صرفا ساختن ساختمان یا احیا راه سازی می باشد.

۲- شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی ، این نوع شرکت ها با داشتن مجوز های لازم برای کارفرمایان که عنوان شرکت های دولتی هستند نیرو های متخصص تامین و به این صورت به شرکت ها خدمات میدهند .

۳- شرکت های پیمانکاری مشاوره ، شرکت هایی که به عنوان ناظر و مشاور در کار پیمانکاری شرکت می نمایند به عنوان شرکت های مشاور شناخته می شوند. ۴- سایر پیمانکاری ها ، به غیر از موارد فوق موارد دیگری وجود دارد که از خدمات شرکت های پیمانکاری می باشند.

در این مقاله شرح وظایف حسابدار پیمانکاری را به صورت چند بخش ارائه می نماییم.

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری به صورت تخصصی

۱- ثبت عملیات حسابداری قبل از پروژه

۲- ثبت پروژه های هزینه ها

۳- تقکیک پروژه ها و قیمت تمام شده ی هر کدام

۴- ثبت اسناد تنخواه های پروژه به صورت یکنواخت

۵- ثبت حساب های پیمانکاران دست دوم

۶- ثبت و تحریر دفاتر قانونی پیمانکاری

۷- طراحی کدینگ حساب ها در نرم افزار

۸- ثبت پیش ددریافت ها

۹- ثبت صورت وضعیت های تایید شده همراه با کسورات قانونی

۱۰- تسلط به حسابداری پیمانکاری به روش های درصد پیشرفت کار و روش تکمیل شده

۱۱- ثبت ضمانت های دیافتی از پیمانکاران دست دوم

۱۲- ضمانت نامه های پرداختی به کار فرما .

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از جهت گزارشات

۱- ارائه گزارشات قیمت تمام شده به کار فرما

۲- ارائه گزارشات صورت های مالی پروژه ها

۳- ارائه گزارش لیست بدهکاران و بستانکاران به تفکیک پروژه

۴- ارائه گزارش ریز هزینه ها به تفکیک هر پروژه به کار فرما

۵- ارائه صورت چک های دریافتی و پرداختی به صورت تفکیک به کار فرما و هرگونه گزارش که از حسابدار پیمانکاری خواسته می شود.

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از جهت کنترل

۱- کنترل تنخواه گردان و لیست های ایشان

۲- سرکشی دوره ای به صورت سرزده به پروژه ها

۳- کنترل های هزینه های ثبت شده با امور واقعی پروژه ها

۴- کنترل محاسبه ی صورت وضعیت های تایید شده ی پیمانکاران دست دوم

۵- کنترل محاسبه ی صورت وضعیت های تایید شده توسط کار فرما با اسناد موجود

۶- کنترل محاسبه ی حقوق کارگران پروژه

۷- کنترل انبار پروژه از نظر ورود و خروج کالا

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از جهت همکاری

۱- همکاری با تنخواه گردانان پروژه

۲- همکاری با مدیران مافوق

۳- همکاری با حسابرسان مستقل

۴- همکاری با حسابرسان و ممیزین سازمان تامین اجتماعی

۵- همکاری با حسابرسان و ممیزین سازمان امور مالیاتی

۶- همکاری با حسابرسان داخلی و هرگونه همکاری که در جهت بهبود حسابداری پیمانکاری مورد نیاز شرکت می باشد.

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از جهت نگهداری

۱- نگهداری سوابق ضمانت نامه های دریافتی

۲- نگهداری سوابق ضمانت نامه های پرداختی

۳- نگهداری اسناد و سوابق پیمانکاران دست دوم

۴- گرفتن بک اپ به صورت دوره ای از نرم افزار حسابداری

۵- نگهداری قبوض پرداختی مالیاتی و بیمه

۶- نگهداری قرارداد های کارگران و پیمانکاران و نگهداری هرگونه اسناد و مدارک که به ایشان محول شذده است.

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از نظر اخلاق حرف ای

۱- گزارش موارد مشکوک مالی در پروژه ها

۲- مراقبت مالی از صحت هزینه های انجام شده در پروژه

۳- جلوگیری از دسترسی اطلاعات مالی به افراد غیر مرتبط

۴- پیشنهاد در جهت کاهش هزینه های پروژه های پیمانکار و به طور کلی هر گونه موردی که از نظر ارکان اخلاقی برای رسیدن به روند بهبود در پروژه ی پیمانکاری مورد نیاز می باشد.

شرح وظایف حسابدار پیمانکاری از جهت ارتقاء

۱- شرکت در دوره ها و کلاس های تخصصی حسابداری

۲- شرکت در انجمن های تخصصی حسابداری

۳- عضویت در مجامع حسابداری

۴- داشتن برنامه ریزی موثر جهت ارائه خدمات حسابداری بهتر

۵- داشتن نقشه برای پیشرفت در حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید