شرح وظایف تنخواه گردان

شرح وظایف تنخواه گردان

2017-11-14T13:36:54+03:30

شرح وظایف تنخواه گردان

شرح وظایف تنخواه گردان

از آنجا که هزینه های زیادی در طول روز در شرکتها رخ می دهد و عملاً پرداخت آن می بایست سریعاٌ انجام شود نیاز به سیستمی است که هزینه های جاری را به سرعت پوشش دهد.

در شرکتها و مؤسسات که معمولاً پرداختها از دایره بانک صورت گرفته و پروسه صدور چک، امضاهای مجاز ( وصول چک مربوط ) زمان بر می باشد و همچنین تعدد هزینه ها بگونه ای است که اگر قرار باشد بابت هر هزینه ، چک بانکی صادر شود، عملاً مقدور نیست.

از این رو شرکتها از تنخواه گردان برای رتق و فتق هزینه ها استفاده می نمایند.

تنخواه گردان کیست؟

معمولاً فرد یا افرادی در شرکت برای انجام هزینه های جاری انتخاب شده ، که مبلغی در اختیار ایشان قرار می گیرد و چهارچوب هزینه ها نیز به ایشان ارائه می گردد.

و تنخواه گردان پس از انجام هزینه های مقرر، لیست هزینه ها را به حسابداری ارائه می نماید که پس از تایید لیست مربوطه مجدداً تنخواه گردان شارژ می گردد.

معمولاً تنخواه گردان برای حسابهای جاری واحد اداری یا پروژه های پیمانکاری مورد استفاده می باشد.

به مبلغ در اختیار ایشان تنخواه و به فرد گیرنده تنخواه ، تنخواه دار یا تنخواه گردان گفته می شود.

شرح وظایف تنخواه گردان بصورت کلی

-تسلط به آیین نامه تنخواه گردان

-دریافت وجه تنخواه گردان و ارائه رسید مربوطه

-انجام هزینه های عمومی در واحد اداری طبق دستورالعمل های صادره

-انجام هزینه های عمرانی در پروژه ها طبق دستورالعمل های صادره

-دریافت مدارک و فاکتورهای مثبته از فروشندگان

-ارائه لیست تنخواه همراه با ضمائم در موعد مقرر به حسابداری

-نظم در تنظیم لیست تنخواه گردان و ضمائم مربوطه

-برنامه ریزی مرتب در ارسال لیستهای تنخواه گردان به واحد حسابداری

-استفاده از کدینگ حسابداری در تنظیم لیستهای تنخواه گردان

و هر گونه وظیفه که از طرف شرکت به تنخواه گردان محول می شود.

شرح وظایف تنخواه گردان از جهت اخلاق حرفه ای

-پیدا کردن فروشندگان منصف و خرید از ایشان

-خودداری خرید از فروشندگان چرب زبان

-دوری از فروشندگانی که قصد تطمیع دارند.

-پیشنهادات لازم جهت کاهش هزینه های مازاد به مدیریت

-استرداد وجوه جایزه خرید و یا پاداش از طرف فروشندگان به شرکت

و هر گونه مواردی که علاوه بر آیین نامه حرفه ای وظیفه تنخواه گردان محسوب می شود.

شرح وظایف تنخواه گردان از جهت همکاری با امور مالی

-استفاده از روش های ارائه شده توسط امور مالی جهت تنظیم لیست تنخواه گردان

-همکاری در جهت رفع نیاز هزینه واحدها و پرسنل طبق دستورالعمل

-برنامه ریزی در جهت سرعت بخشیدن به تأمین اقلام و ملزومات طبق آیین نامه ها

-همکاری با واحد حسابداری در جهت پاسخگویی و رفع ابهام لیستهای ارائه شده

و هر گونه همکاری که به تنخواه گردان محول شده است.

شرح وظایف تنخواه گردان از جهت نگهداری اسناد و مدارک

-نگهداری کپی لیستهای تنخواه گردان

-نگهداری حساب فروشندگان اعتباری

-برنامه زمان بندی جهت تسویه فروشندگان اعتباری

-نگهداری حساب تنخواه گردان در دفاتر تنخواه(نرم افزار حسابداری)

شرح وظایف تنخواه گردان از جهت گزارشات

-ارائه گزارشات لازم به مدیریت

-ارائه گزارشات مورد نظر حسابداری

-ارائه گزارشات صورت حسابها به فروشندگان

-ارائه گزارشات صورت حسابها به پیمانکاران

و هر گونه گزارشی که به عهده تنخواه گردان گذاشته شده است.

شرح وظایف تنخواه گردان از جهت ارتقاء سطح علمی

تلاش برای رشد و ارتقاء زمینه شغلی

-شرکت در دوره های حسابداری کاربردی

-عضویت در انجمن ها و گروه های تخصصی حسابداری

-شرکت در محافل حسابداری در جهت رشد و ارتقاء

-برنامه ریزی برای ورود به پلکان بالا دستی حسابداری و ارائه خدمات مالی بهتر

دیدگاه خود را بنویسید