شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

2017-11-26T22:24:39+03:30

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک

نرخ استهلاک

نزولی به درصد

مستقیم به سال

گروه۳۷- سایر اموال و اثاثیه:

۱-اموال و اثاثیه اداری و ماشین آلات دفتری از قبیل تحریر تایپ کپی حساب و فاکس

۱۰سال

۲- سخت افزار سیستم های رایانه ای و موارد مشابه

۱۰سال

۳-سخت افزارهای رایانه ای شخصی (pc)

۳سال

۴-اموال و اثاثیه : هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سینما و تئاتر  و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه

۵سال

گروه ۳۸- حقوق مالی:

۱- امتیازات و بهای خرید فرمول و علائم تجاری و صنعتی و غیره

الف- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال

ب- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

ج-مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

د- در سایر شرایط

۲سال

۲- حق التالیف ،حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری

۴سال

گروه ۳۹- دارایی های صنعت آب و برق

الف: صنعت آب

۱- ساختمان های بتنی تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های بتنی مسکونی و اداری مربوطه

۳۰سال

۲-ساختمان های اسکلت فلزی تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان اسکلت فلزی و اداری مربوطه

۲۰سال

۳-ساختمان های آجری تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های آجری مسکونی و اداری مربوطه

۱۰سال

۴- مخازن بتنی ذخیره آب لوله های آبرسانی بتونی

۳۰سال

۵- مخازن هوایی ذخیره آب لوله های آبرسانی چدنی

تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها

۱۵سال

۶- سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد

و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندسی مشاور کارشناس

وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد

۱۰۰-۳۵

سال

۷-تاسیسات سدها تجهیزات مکانیکی و برق سدها

۳۵سال

۸-مخازن سد ها و راه های آبی

۷۵سال

۹- تونل ها

۵۰سال

۱۰- قنوات تجهیزات دستگاه دیگ بخار لوله های آبرسانی فولادی و دوکتیل لوله ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی

۲۵سال

۱۱- چاه های تامین آب تاسیسات مربوطه

۸ سال

۱۲- ساختمان تاسیسات نیروگاه سایر تاسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه های انشعاب آب

۲۰سال

۱۳- جاده ها خیابان ها پل ها و پیاده رو ها

۱۰سال

۱۴- تجهیزات پمپاژ برقی دیزلی آبی بخاری دستگاه های تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژتاسیسات و دستگاه های شوفاژ تهویه مطبوع وسایل گرم کننده و خشک کننده لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی

۱۰سال

۱۵-اسباب و اثاث منازل اماکن عمومی اداری بیمارستان ها فروشگاه ها اماکن تفریحی آموزشی و کنتورهای آب و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات سنگین ساختمانی

۵سال

۱۶-هزینه های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره

۳سال

۱۷-مطالعات اولیه (از قبیل فنی و تهیه پروژه)

بیش از یک میلیارد ریال ۶ سال و کمتر از یک میلیارد ریال ۳ سال

ب- صنعت برق

۱- وسایل و تجهیزات تولید انتقال و توزیع برق شامل دیگ بخار تیرها برج ها پست های برق و سایر موارد مشابه

۲۵سال

۲-انواع دستگاه های محرک مولد موتورها (گازی و دیزلی) و تجهیزات اصلی و متفرقه آنها و کنتورهای برق

۲۰سال

۳- چراغ های آبی توربین ها سیم ها و کابل ها و لوله های پوششی (هوایی و زیر زمینی) و سایر لوازم مربوطه

۳۵سال

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

دیدگاه خود را بنویسید