شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

شرح دارایی های قابل استهلاک

نرخ استهلاک

نزولی به درصد

مستقیم به سال

گروه۳۷- سایر اموال و اثاثیه:

۱-اموال و اثاثیه اداری و ماشین آلات دفتری از قبیل تحریر تایپ کپی حساب و فاکس

۱۰سال

۲- سخت افزار سیستم های رایانه ای و موارد مشابه

۱۰سال

۳-سخت افزارهای رایانه ای شخصی (pc)

۳سال

۴-اموال و اثاثیه : هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سینما و تئاتر  و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه

۵سال

گروه ۳۸- حقوق مالی:

۱- امتیازات و بهای خرید فرمول و علائم تجاری و صنعتی و غیره

الف- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال

ب- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

ج-مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

د- در سایر شرایط

۲سال

۲- حق التالیف ،حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری

۴سال

گروه ۳۹- دارایی های صنعت آب و برق

الف: صنعت آب

۱- ساختمان های بتنی تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های بتنی مسکونی و اداری مربوطه

۳۰سال

۲-ساختمان های اسکلت فلزی تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان اسکلت فلزی و اداری مربوطه

۲۰سال

۳-ساختمان های آجری تاسیسات بهسازی پمپاژ تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های آجری مسکونی و اداری مربوطه

۱۰سال

۴- مخازن بتنی ذخیره آب لوله های آبرسانی بتونی

۳۰سال

۵- مخازن هوایی ذخیره آب لوله های آبرسانی چدنی

تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها

۱۵سال

۶- سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد

و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندسی مشاور کارشناس

وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد

۱۰۰-۳۵

سال

۷-تاسیسات سدها تجهیزات مکانیکی و برق سدها

۳۵سال

۸-مخازن سد ها و راه های آبی

۷۵سال

۹- تونل ها

۵۰سال

۱۰- قنوات تجهیزات دستگاه دیگ بخار لوله های آبرسانی فولادی و دوکتیل لوله ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی

۲۵سال

۱۱- چاه های تامین آب تاسیسات مربوطه

۸ سال

۱۲- ساختمان تاسیسات نیروگاه سایر تاسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه های انشعاب آب

۲۰سال

۱۳- جاده ها خیابان ها پل ها و پیاده رو ها

۱۰سال

۱۴- تجهیزات پمپاژ برقی دیزلی آبی بخاری دستگاه های تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژتاسیسات و دستگاه های شوفاژ تهویه مطبوع وسایل گرم کننده و خشک کننده لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی

۱۰سال

۱۵-اسباب و اثاث منازل اماکن عمومی اداری بیمارستان ها فروشگاه ها اماکن تفریحی آموزشی و کنتورهای آب و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات سنگین ساختمانی

۵سال

۱۶-هزینه های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره

۳سال

۱۷-مطالعات اولیه (از قبیل فنی و تهیه پروژه)

بیش از یک میلیارد ریال ۶ سال و کمتر از یک میلیارد ریال ۳ سال

ب- صنعت برق

۱- وسایل و تجهیزات تولید انتقال و توزیع برق شامل دیگ بخار تیرها برج ها پست های برق و سایر موارد مشابه

۲۵سال

۲-انواع دستگاه های محرک مولد موتورها (گازی و دیزلی) و تجهیزات اصلی و متفرقه آنها و کنتورهای برق

۲۰سال

۳- چراغ های آبی توربین ها سیم ها و کابل ها و لوله های پوششی (هوایی و زیر زمینی) و سایر لوازم مربوطه

۳۵سال

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هفتم

دیدگاه خود را بنویسید