شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

شرح دارایی های قابل استهلاک

نرخ استهلاک

نزولی به درصد

مستقیم به سال

۴-مخازن سدها و آب روهای مربوط به تاسیسات تولید برق

۷۵سال

۵-تاسیسات روشنایی معابر لوازم وو تجهیزات و ابزار انبارها کارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایر وسایل متفرقه

۱۵سال

۶-تجهیزات کامپیوتری مراکز کنترل برق تامین کننده قدرت تهویه مطبوع و ایمنی و

مخابراتی مرکز دیسپانچینگ

۱۰سال

۷-ساختمان های محل نصب تاسیسات و تجهیزات تولید برق توربین های بخار و

گازی و مولد های درون سو و سیکل ترکیبی پست های انتقال و توزیع برق و

تاسیسات دیسپاچینگ

۴۰سال

۸-ساختمان مخازن و انبار های سوخت نیروگاه ها و ملحقات آنها

۲۰سال

۹-ساختمان و انیه محل نصب نیروگاه های هیدرولیکی

۵۵سال

۱۰-جاده ها راه آهن پل ها و ساختمان های پست مربوط به تاسیسات تولید و

انتقال نیرو

۵۰سال

۱۱- سایر دارایی های مطابق نرخ های مذکور در گروه های قبلی (حسب مورد)

۴سال

گروه ۴۰- دارایی های ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و

سایر موسسات و شرکت هایی که در زمینه بانکداری الکترونیک فن آوری مربوطه و

نیز خدمات مشابه فعالیت مینماید:

۱-دستگاه های کنترل امضاء ماژول و روتر اسکناس شمار نوبت دهی چک زنی پول

شمار

۴سال

۲- دستگاه های خودپرداز کارت خوان صدور کارت پینپد وب کیوسک

۵سال

۳-دستگاه های سورتر تست اسکناس و پرفراژ چک زنی

تبصره: در مورد نحوه محاسبه نرخ و روش استهلاک سایر دارایی های ثابت اشخاص

مذکور جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانونمالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنای محاسبه قرار گیرد

۶سال

“جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰”

تذکرات و توضیحات اصلاحی:

تبصره۱) در مواردی که استهلاک بر اساس مدت (روش مستقیم) تعیین شده

است نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به شرح زیر عمل خواهد شد

الف- در صورتی که مدت استلاک دارایی های موضوع این جدول بیش از مدت

استهلاک تعییین شده در جدول سابق باشد ارزش دفتر دارایی ظرف مدت باقی

مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد

ب- در صورتی که مدت استهلاک دارایی های موضوع این جدول کمتر از مدت

استهلاک طبق جدول سابق باشد ارزش دفتری دارایی ظرف مدت باقیمانده طبق

جدول جدید مستهلک خواهد شد. در صورتی که مدت باقی مانده معادل یا کمتر

از یکسال باشد کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول قابل استهلاک

خواهد بود.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش هشتم

مدت باقی مانده استهلاک مندرج در بندهای فوق الذکر عبارت است از (مدت مستهلک

شده دارای – مدت استهلاک دارایی طبق جدول جدید)

به منظور روشن شدن موضوع به مثال های زیر توجه گردد:

۱- چنانچه دارایی در تاریخ ۲۰/۱۲/۷۵ به قیمت تمام شده ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری

و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم ۱۰

سال و طبق جدول جدید ۱۵ سال باشد هزینه استهلاک سال ۱۳۸۱ آن به شرح یر

محاسبه خواهد شد

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                    ۲٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۰ : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

استهلاک انباشته دارایی که ۵سال از عمر مفید آن گذاشته است                        ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۵ * ۲٫۰۰۰٫۰۰

ارزش دفتری دارایی در پایان سال ۱۳۸۰             ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مدت عمر مفید باقی مانده طبق جدول جدید                   ۱۰=۵-۱۵

هزینه استهلاک سال ۱۳۸۱ دارایی                ۱٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دیدگاه خود را بنویسید