شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

2017-11-27T18:56:13+03:30

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

۲- چنانچه دارایی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ به قیمت تمام شده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق

جدول قدیم ۱۰ سال و طبق جدول جدید ۸ سال باشدهزینه استهلاک سال

۱۳۸۱ به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                           ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۰ : ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

استهلاک انباشته دارایی که ۳سال از عمر مفید آن گذشته است

(در پایان سال ۱۳۸۰)                                 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ =۳* ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ارزش دفتری دارایی در پایان سال ۱۳۸۰                           ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مدت عمر مفید باقی مانده طبق جدول جدید (به سال)                 ۵=۳-۸

هزینه استهلاک   سال ۱۳۸۱ دارایی            ۷٫۰۰۰٫۰۰۰=۵: ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تبصره۱- در مواردی که استهلاک بر اساس سال تعیین شده نسبت به مانده

مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف- در صورتی که مدت استهلاک این جدول بیشتر از مدت باقی مانده طبق جدول

سابق باشد مانده دفتری استهلاک پذیر ظرف مدت باقیمانده از سال اول اجرای این جدول

مستهلک خواهد شد.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

ب- در صورتی که تفاوت مدت استهلاک موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک

طبق جدول سابق باشد مانده دفتری دارایی استهلاک پذیر کلا در سال اول اجرای

این جدول مستهلک خواهد شد.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش نهم

تبصره۲- در مواردی که استهلاک بر اساس روش نزولی موضوع بند الف ماده

۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم تعیین میگردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک

مانده دارایی های استهلاک نشده در اول سال ۱۳۸۱ طبق نرخ نزولی این جدول

خواهد بود.

تبصره۳- آن قسمت از دارایی های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز شرکت

ملی صنایع پتروشیمی، شرکت های آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت

تولید و انتقال نیروی برق توانیر سازمان برق ایران شرکت مهندسی آب و بانک ها که

در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده بر اساس پیشنهاد دستگاه ذینفع

نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب

وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا کذارده خواهد شد.

تبصره ۴- نرخ استهلاک کوره هایی که در صنعت به کار میرود به جز مواردی که در این

جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش بینی شده است در هر مورد برابر نرخ

استهلاک ماشین آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود.

تبصره۵- هزینه مطالعات فنی و تهیه پرژه صنایع بر اساس بند ۴ ماده ۱۴۹ قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی قابل استهلاک خواهد بود

تبصره۶- در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت

تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک

در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود

که در این جدول برای آن دارایی تعیین گردیده است در صورتی که محاسبه استهلاک

بر حسب مدت باشد ۷۰% مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است

که باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

تبصره۷- در صنایعی که آسیاب های سنگی به کار میرود و در این جدول گروه خاص

خود پیش بینی نشده است بهای سنگ آسیاب کلا در سال اول استفاده از آن در حساب

هزینه بهره برداری پذیرفته میشود.

تبصره۸- در مواردی که بین مؤدی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات در تشخیص

نوع ماشین آلات لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول

برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود رسیدگی و تطبیق مورد با گروه ها و

ردیف های مشروحه در جدول در هیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران

(سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد:

۱- یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور

۲-یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی

و معرفی اتاق مزبور.

۳- یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان

یاد شده که ضمنا سمت ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. هریک از سازمان های

مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی البدل این هیات تعیین

خواهد کرد. هیات مزبور پس از رسیدگی و عندالزوم اخذ توضیحات مؤدی رای مقتضی

صادر خواهد کرد. رای مصادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات مالیاتی و هیئت

های حل اختلاف مالیاتی موظفند طبق نظر هیئت مزبور رفتتار نمایند.

تبصره۹- در مورد صنایع و ماشین آلات و هرگونه دارایی قابل استهلاک دیگری که در این

جدول گروه خاصی  برای آن پیش بینی نشده است یا به فرض پیش بینی برای بعضی

از ماشین آلات  و دارایی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین آلات و اموال

ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است و سازمان امور مالیاتی

کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی به موقع اجرا خواهد گذاشت.

دیدگاه خود را بنویسید