شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

تبصره۱۰- افزایش بهای دارایی های موسسه ناشی از تجدید ارزیابی

قابل استهلاک نخواهد بودلکن در مورد شرکت های دولتی که صد در صد سهام

آنهامتعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور باشد و در اجرای

ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارایی های

ثابت خود را تجدید ارزیابی بنمایند افزایش بهای دارایی های تجدید ارزیابی شده

به علاوه قیمت دفتری جمعا بر اساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ های مقرر

در این جدول مستهلک خواهد شد به استثنای دارایی های موضوع گروه ۲۰ جدول

(صنایع نفت و پتروشیمی)و گروه ۳۹ جدول (صنعت آب و برق) که در صورت تجدید

ارزیابی نیز بر مبنای همان مدت با نرخ تعیین شده در این جدول استهلاک پذیر خواهند بود.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

تبصره۱۱- استهلاک دارایی ها تجدید ارزیابی شده بانک ها کماکان تابع مقررات

جدول موضوع نامه ۹۷۶ مورخ ۲۳/۴/۷۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۱۲- دارایی های موسسه که به صورت دست دوم خریداری میشوند طبق

مقررات این جدول ثابل استهلاک خواهد بود.

تبصره۱۳- موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش

از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در این جدول مستهلک نمایند.

تبصره۱۴- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک از زمان

انجام هزینه حسب مورد بر اساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارایی

قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره۱۵- دارایی هایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک میگردد

تا زمانی که در مالکیت موسسه میباشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک

آن دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش دهم

تبصره۱۶- مقررات این جدول شامل مودیانی میباشد که سال مالی آنها از تاریخ

۱/۱/۸۱ و بعد شروع میشود و در مورد سال های مالی قبل از آن جدول استهلاک

قبلی ملاک عمل میباشد، نسبت به دارایی هایی که میزان استهلاک آنها در این

جدول پیش بینی نشده و بعدا تصویب میگردد نرخ مصوب نسبت به سال های مالیاتی

قبل از سال تصویب که مالیات آن سال ها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد.

تبصره۱۷- در راستای فرآیند هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف موسسات

تولیدی صنعتی خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این

مصوبه مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف

تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه ی خریداری

مینمایندبا مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخ های مندرج در این جدول مستهلک نمایند

مشروط بر اینکه فهرست دارایی های مزبور و نحوه ی استهلاک آن را تا پایان سال

مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند

جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارایی های قابل استهلاک صنعت برق و

صنایع نفت و پتروشیمی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و تبصره های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شرح دارایی های قابل استهلاک

نرخ استهلاک

روش نزولی

روش مستقیم

گروه۲۰-صنایع نفت و پتروشیمی

۱-زمینهای چاههای هیدروکربوری کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات اکتشافی

حفاری توسعه ای تولید و بهره برداری مخازن هیدروکربوری زمینی و دریایی فلات

قاره مخازن و پایانه های صادراتی و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن

۱۲ سال

۲-کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید و بهره برداری و توزیع گاز در کشور و

کلیه موارد مشابه مرتبط با آن

۱۲سال

۳-کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات آب و برق و بخارمرتبط به صنایع نفت و گاز

و پتروشیمی

۱۲سال

۴-کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید مواد پتروشیمی

۱۵سال

۵- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاه ها و

توزیع فرآورده های نفتی

۱۵سال

۶- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوط به ایستگاه ها و تلمبه خانه های

تقویت فشار

ب- صنعت برق (گروه ۳۹)

وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاه های بخاری و دیزلی)

۱- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

۲۰سال

۲-توربورژنراتور و تجهیزات مربوطه

۲۰سال

۳-مولد های دیزلی و تجهیزات مربوطه

۲۰سال

وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاه های گازی)

۱-توربورژنراتور، توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه

۱۵سال

دیدگاه خود را بنویسید