سیستم ادواری و دائمی حسابداری ادواری و دائمی

سیستم ادواری و دائمی حسابداری ادواری و دائمی

2017-11-14T15:08:15+03:30

روش دائمی و ادواری :

سیستم ادواری و دائمی

    سیستم ادواری و دائمی:

در حسابداری بازرگانی دو روش داریم :

  • ادواری

  • دائمی

روش حسابداری بازرگانی دائمی نسبت به حسابداری بازرگانی ادواری دارای مزیت های زیر می باشد :

  • در روش دائمی موجودی کالا در همه زمان ها مشخص است اما در روش ادواری موجودی کالا در ابتدای دوره و در پایان دوره مشخص است . ( در روش ادواری ، موجودی کالای ابتدای دوره در انبار را داریم ، در حین دوره ، خرید ، فروش و یا برگشتی ها ثبت می شود ، در پایان دوره انبار را انبارگردانی می کنند تا تعداد جدید کالا بدست می آید و این تعداد را جایگزین قبلی می کنند. یعنی موجودی کالای اول دوره به حساب سود و زیان بسته می شود و بجای آن موجودی کالای پایان دوره ایجاد می شود و سال بعد این پروسه تکرار می شود. یعنی موجودی کالای پایان دوره در سال بعد موجودی کالای ابتدای دوره می شود و فرآیند قبلی تکرار می شود . )

سیستم ادواری و دائمی

۲-در روش دائمی سود و زیان  در همه زمان ها مشخص است اما در روش ادواری سود و زیان در پایان دوره مشخص است .

  • با توجه به روش بازرگانی ادواری موجودی کالا در پایان دوره و به روش انبارگردانی مشخص می شود .

نکته :

در روش دائمی ما برای فروش دو ثبت را داریم برگشت از فروش نیز به همین ترتیب می شود .

سیستم ادواری و دائمی

برگشت از فروش ××

                      صندوق ××

موجودی کالا ××

                      قیمت تمام شده کالای فروش رفته  ××

بابت برگشت از فروش کالا

سوال : کدام روش مفید تر است دائمی یا ادواری ؟

 

قاعدتاً روش دائمی مفیدتر است .

در روش دائمی چون هم فروش و هم قیمت تمام شده کالای فروش رفته را داریم از هم کم کنیم براحتی سود برای هر فروش بدست می آید و همچنین موجودی کالا در هر زمان مشخص است .

عمدتاً شرکت ها از روش ادواری استفاده می کنند و نرم افزارها بیشتر بصورت ادواری عمل می کنند هرچند طوری برنامه ریزی شده اند که موجودی کالا و سود و زیان را در هر زمان نشان می دهند .

دیدگاه خود را بنویسید