سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

2018-04-09T22:10:42+04:30

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

سند مرکب

سند مرکب: در حسابداری مبحث بدهکار و بستانکار داریم .

ثبت سند ساده: اگر در ثبت سند یک بدهکار و بستانکار موجد باشد میشود سند ساده ولی اگر

در هر طرف بیش از یک بدهکار و بستانکار موجود باشد سند موجود میشود سند مرکب.

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک – سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

برای نمونه : پول ازبانک به صندوق انتقال پیدا می کند – صندوق میشود بدهکار، بانک می شود

بستانکار برای نمونه : شما با مبلغ ۵۰۰هزار تومان خودرو خرید کردید ، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بانک

پرداخت کرده و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان جاری شرکاء

همیشه در سند مرکب بدهکار یکی نیست.

برای نمونه: مبلغ صندوق ۸۰۰ هزار تومان است، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بانک پرداخت کرده

، ۲۰۰ هزار تومان به صورت نقدی به تنخواه گردان پرداخت شده و مبلغ ۴ ملیون تومان بستانکار

جاری شرکاء.

ثبت مرکب همیشه ثبت یک رویداد نیست.

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک – سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

به این نمونه ثبت در اصطلاح حسابداری آرتیک یا ثبت ساده گفته می شود .

ثبت دستی یا اتوماتیک

زمانی که فاکتور را در نرم افزار ثبت می کنیم و تمامی موارد تخفیف، چک، حواله و نقدی و ….

را وارد میکنیم.

سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک-سند مرکب ، ثبت دستی یا اتوماتیک

برای پرداخت چندین روش مختلف و انواع سند موجود است. سیستم حسابداری سند

مرکب را خودش اتوماتیک تنظیم می کند و فروشنده هیچ دخالتی ندارد .

برای نمونه: در تحریر دفاتر ۶ عدد سند زده شده، تمامی بدهکاران و بستانکاران به ترتیب

درج می شود و از لحاظ حسابداری هیچ مشکلی پیش نمی آید و سند مرکب ثبت می

شود. اول بدهکار و بعد بستانکار ثبت می شود و هیچ گونه اشتباهی پیش نمی آید .

سند حقوق و دستمزد یک سند مرکب بزرگ است .

دیدگاه خود را بنویسید