سال مالی در شرکت ها و موسسات

سال مالی در شرکت ها و موسسات

2018-06-09T22:49:01+04:30

سال مالی در شرکت ها و موسسات

سال مالی در شرکت ها و موسسات

سال مالی چیست ؟

سال مالی یعنی از زمانی که شرکت تأسیس می شود، تا یک سال بعد را سال

مالی می گویند.

برای نمونه شرکتی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تأسیس شد و سال مالی آن می شود: ۳۰

اردیبهشت ۱۳۹۸٫ از زمان تأسیس به مدت یک سال را سال مالی می گویند.  اکثر

شرکت ها از زمان تأسیس شرکت تا پایان سال یعنی پایان اسفند ماه حساب های

خود را می بندند که سال بعد حساب ها را از ابتدای سال تا آخر سال داشته باشند.

برای نمونه شرکتی از ۲۰ دی ماه تأسیس شده و از ۲۰/۱۰ تا ۲۹/۱۲ همان سال

حساب ها را می بندد و طبق همان تاریخ دفاتر و اظهارنامه را تحویل می دهد و از

سال جدید از ۱/۱ شروع می کند تا ۲۹/۱۲ . از آن سال به بعد با همه هماهنگ می

شود و این روش اشکال به حساب نمی آید و رویه محسوب می شود، اجباری وجود

ندارد که سال مالی حتما از اولین ماه سال تا آخرین ماه سال باشد، اگر سال مالی

۱/۱ تا ۲۹/۱۲ باشد برای اظهارنامه ۴ ماه فرصت دارید، یعنی تا ۳۱/۴ فرصت دارید

برای اظهارنامه سال قبل،  برای نمونه سال مالی اگر ماه ششم سال قبل تا ماه

ششم سال بعد باشد، اظهارنامه را می توان ماه دهم ارائه کرد، در این حالت یک

ناهماهنگی احساس می شود، برای راحتی کار شرکت ها سال مالی خود را از

۱/۱ تا ۲۹/۱۲ قرار می دهند.

سال مالی در شرکت ها و موسسات-سال مالی در شرکت ها و موسسات

در رابطه با ارائه اظهار نامه این اشتباه پیش نیاید که زمانی که تا ۳۱ تیر اظهارنامه ارائه

می شود، منظور این است که از ۳۱ تیر امسال تا ۳۱ تیر سال بعد سال مالی است.

تا ۲۹ اسفند باید تمامی حساب ها بسته باشد که این ۴ ماه فرصت باشد، مگر این که

سال مالی ۲۵/۴ باشد، اگر سند افتتاحیه ۲۵/۴ باشد، ۴ ماه بعد یعنی ۲۵/۸ فرصت

دارید برای ارائه اظهارنامه مالیاتی. افتتاحیه باید ۱/۱ باشد، بعضا ۵/۱ می زنند، ۲۵/۴

یعنی سال مالی آن شرکت این تاریخ است .

سال مالی در شرکت ها و موسسات-سال مالی در شرکت ها و موسسات

مهلت ۴ ماهه را به این دلیل قرار دادند که شخصی نباشد که حساب های شرکت آن

باز باشد و برنامه کاری آن شرکت انجام نشده باشد، از یکم فروردین تا سی و یکم  تیر

ماه سال بعد فرصت هست برای ارسال اظهارنامه سال قبل، ثبت کردن اظهار نامه به صورت

الکترونیکی هست و در سیستم پر می شود.

دیدگاه خود را بنویسید