سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

ماده۵۸- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد

(۲۰%) از سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در

اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای

زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش

ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران

و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده ۶۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون تاسیسو نحوه اداره کتابخانه های عمومی

کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی الحاق می شود:

تبصره- در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تادیه نیم درصد (۵/۰%) مذکور، وزارت امور اقتصادی

و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد

کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها

(سازمان شهرداریها و دهیاریهای شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی

همان شهر اقدام کند.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر-سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

ماده۶۵- دولت مکلف سات تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف

هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (۱۰%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی ها

را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کفل کشور واریز کند.

الف- هشتاد درصد (۸۰%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی

به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری

آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه

می شود.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر-سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی

روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.

ب- بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور به تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی

مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها در قالب ردیف مشخص

در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد.

تبصره- منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت محسوب نمی شود و مشمول

مالیات نیست..

سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر-سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهر

ماده ۷۸- به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه

آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته

از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و

سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای

مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش

افزوده می باشند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش

و پرورش قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران

می رسد، هزینه نماید.

ماده۸۵- متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق

می شود:

تبصره- مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می شود اگر

در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای

برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه

مالیاتی مودی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان

سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.