رقابت در حسابرسی

رقابت در حسابرسی

2018-06-14T10:15:11+04:30

رقابت در حسابرسی

رقابت در حسابرسی

در هر حرفه ای برای مشخص شدن افراد برتر از سوی مراکز و موسسات یک رقابتی صورت

می دهند و بوسیله آن فرد یا افراد برتر در آن حرفه مشخص می شوند.

مثلا در مدارس و دانشگاهها و موسسات آموزش مالی با برگزاری آزمونهای تخصصی، نظرات

برتر را مشخص می نمایند. و برای حرفه های تخصصی از طراف مراجع ذیصلاح آزمونهای تئوری

و عملی برگزار نموده و به این وسیله افراد متخصص و برتر را مشخص می نمایند.

مثلا پزشکان برای اخذ درجه تخصصی با شرکت در آزمونهای تئوری و عملی در صورت کسب

امتیاز بالاتر از سایرین به این درجه قائل می آیند و به عنوان پزشک متخصص با درجه بالاتر

مشخص می شوند. یا وکلا با شرکت وقبولی در آزمون مربوطه پایه بالاتر دست پیدا می کنند.

یا مهندسین عمران هم به این شکل در آزمون مربوط به ساختمان شرکت و پس از موفقیت در

آزمونهای مربوطه درجه حرفه ای خود را بالا می برند.

بنابراین بطور کلی رقابت در بین افراد شاغل در هر حرفه یا رشته کاری و پیروزی در آن شاخص

برتر بودن افراد نسبت به یکدیگر در آن حرفه بحساب می آید.

در حرفه حسابداری متاسفانه هنوز سازمان یا مرجعی وجود ندارد که درجه علمی حسابداران

را براساس ایجاد یک رقابت حرفه ای مشخص نماید و البته این به ضرر حسابدا ران و کارفرمایان

می باشد.

یعنی هر فردی براساس احساس درونی خود، نسبت به حرفه تعیین می نماید که خودش

حسابداراست یا رئیس حسابداری یا مدیرمالی یا مشاورمالی، مالیاتی.

این موضوع ممکن است به ضرر کارفرما شود، یعنی فرد واقعا استحقاق درجه مربوطه را نداشته

باشد و جایگاهی را در شرکت کسب نماید که لایق آن نبوده و شرکت را دچار خسارت نماید.

و همچنین حسابداری ممکن است واقعا استحقاق درجه بالاتر را داشته باشد ولی به هر دلیلی

خود را درجایگاه معرفی ننماید ، و منتظر کسب درجه از طرف کارفرما باشد.

بودن یک مرجع جهت تعیین سطح حسابداران با ایجاد یک رقابت در حسابداری لازم و ضروری

بنظر می رسد. با وجود رقابت در حسابداری است که جایگاه هر حسابدار مشخص می شود

و کارفرما در انتخاب حسابدار، دیگر دچار مشکل نخواهد بود.

مثلا اگر هر ساله ازطرف یک مرجع ذیصلاح یک آزمون برای تعیین سطح حسابداران برگزار شود

و افراد شرکت کننده پس از کسب رتبه بالاتر از نظر رقابت تئوری و رقابت عملی در محضر

اساتید سطح بالا به درجه بالاتر نائل آمدند. به ایشان یک کارت شناسایی ارائه که در آن سطح

فرد مشخص باشد و مدیران شرکتها هنگام استخدام حسابدار براساس کارت حسابداری افراد

و سطح تعیین شده ایشان اقدام به انتخاب فرد مورد نظر ننماید.

اما رقابت در حسابرسی وجود دارد و چه رقابت در حسابرسی داخلی چه رقابت در حسابرسی

مستقل منظور از حسابرسی داخلی یعنی تلاش حسابرسان برای کسب درجه مدیر یا رئیس

حسابرسی است که در این رقابت حسابرس با بالابردن اطلاعات خود در این زمینه و تلاش

در حسابرسی های پیش رو و نشان دادن کار خود به مدیریت در زمان مختص به این درجه نائل می آید.

اما حسابرسی مستقل که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شود یک رقابت در حسابرسی مستقل بشمار می رود. در واقع سازمان امور مالیاتی برای استفاده از ظرفیت متخصصین مالی در انجام و پیشبرد اهداف خود، هرساله یک رقابت در حسابرسی را توسط آزمونهای علمی و عملی اجرا وازمیان شرکت کنندگان افراد برتر در این زمینه را انتخاب و درجه حسابدار مستقل را به ایشان اعطا می نماید.

رقابت در حسابرسی سبب تلاش حسابرسان در بالا بردن علم و دانش خود کرده و و حسابرسان زیادی برای موفقیت در این آزمون تلاش می نمایند.

مطالعات اصول حسابداری و قوانین مالیاتی و قوانین تجارت و بروز بودن حسابرسان باعث شده که ایشان ، رقابت در حسابرسی را جهت کسب درجه حسابدار مستقل انتخاب نمایند.

اصول حسابرسان مستقل می بایستی نسبت به سایر حسابرسان دارای اطلاعات بیشتری بوده و از استانداردها و قوانین مربوطه آگاهی کامل داشته باشند.

به تازگی سازمان امور مالیاتی جهت انتخاب مشاوره مالیاتی هم اقداماتی انجام داده تا با برگزاری رقابت در حسابداری و بین حسابداران ، مشاورین مالیاتی ذیصلاح را انتخاب و افراد برتر در این زمینه را مشخص نماید.

امید است بزودی این سازمان یا سازمانهای مربوطه اقدام به اعطای درجه و پایه حسابداران با برگزاری آزمونهای علمی و عملی نماید.

در این حالت هم حسابداران برتر، مشخص شده و هم حسابدار به حق خود می رسدو هم مدیران شرکتها و کارفرمایان در انتخاب حسابدار دغدغه ای نخواهند داشت.

یعنی مثل سایر حرفه ها حسابدار عالی، حسابدار پایه یک، حسابدار پایه دو داشته باشیم و این طبقه بندی هریک از حسابداران را به حقوق حقه خود برساند.

دیدگاه خود را بنویسید