دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

2017-11-30T18:09:38+03:30

دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

(موضوع بند د ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور)

شورای پول و اعتبار در چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسات مورخ بیست و

ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۱ تصمیمات ذیل را در مورد استهلاک

منقول وسائط نقلیه و غیر منقول بانک ها اتخاذ کرده و مقرر داشت به وزارت دارایی

و کلیه بانک ها ابلاغ شود.

دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک-دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

۱- مدت استهلاک منقول وسائط نقلیه بانک ها به موجب تصمیم متخذه در

هفدهمین جلسه مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۴۰ شورای (۳) سال تعیین شده

بود بین ۳ تا ۵ سال به تشخیص خود بانک ها معین میگردد.

۲- تصمیم متخذه در هجدهمین جلسه شورای مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۰ مبنی

بر اینکه زمین مشمول استهلاک میشود بدین شرح تفسیر میگردد که منظور از

آن زیر ساختمان های مورد نیاز اداره بانک و معادل زمین های زیر ساختمان

به عنوان محوطه است که مشمول استهلاک میشود.

۳- در تصمیم متخذه هفدهمین جلسه شورای مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۴۰ به شرح ذیل:

قیمت زمین از تاریخی که خرید شده و ساختمان به نسبت هزینه ای که برای

آن به کار رفته مستهلک شوند بدین معنی که در آخر سال به میزان ده درصد

قیمت زمین و کلیه هزینه های که در آن به عمل آمده استهلاک گردد

به ترتیب زیر تجدید نظر میشود:

از اول سال ۱۳۴۱ ساختمان های مورد نیاز اداره بانک ها و زمین زیر آن ساختمان

ها و مقداری زمین مجاور ساختمان حداکثر معادل زیر بنا به عنوان محوطه از تاریخ

شروع به استفاده در مدت ده سال قابل استهلاک خواهد بود و تصمیم متخذه

در هفدهمین جلسه شورای که در فوق به آن اشاره گردید فقط تا اخر سال ۱۳۴۰

قابل اجراست.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها

در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ ق.م.م مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی

آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره ۱۴۷۵/۳۱۹/۲۳۰

این سازمان بدین وسیله به اطلاع می رساند:

معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال ۱۳۸۳ و به بعد بانک ها نسبت

به سال قبل (ما به التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جز هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود ضمنا دو درصد مذکور شامل مطالبات

بانک ها از دولت شرکت های دولتی سازمان های دولتی نهاد ها و بنیاد های عمومی

غیر دولتی نخواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک-دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی های بانک

ذخیره استهلاک بانک ها

با احترام بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به

استناد بند “د” ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱

در یک هزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ مقرر نمود : در مورد نحوه

محاسبه و نرخ استهلاک دارایی های نظام بانکی جدول استهلاک ابلاغی از سوی

سازمان امور مالیاتی کشور مبنا قرار گیرد و در مورد نرخ استهلاک دارایی های

خاص نیز فهرست این دارایی ها و نرخ پیشنهادی برای استهلاک آنها از سوی بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود.

لازم به یادآوری است از آن جایی که بر اساس جدول ابلاغی از سوی سازمان

امور مالیاتی کشور زمین و سرقفلی دارایی استهلاک پذیر محسوب نمیشودلذا به

منظور حذف کلیه آثار استهلاک این دارایی ها مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد

که حساب های استهلاک انباشته زمین و سرقفلی به حساب های زمین و سرقفلی

بسته شوند همچنین خاطرنشان میگردد کلیه مصوبات قبلی شورای محترم پول

و اعتبار در خصوص استهلاک که در جلسات هفدهم مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۰ هجدهم

مورخ ۲۷/۱/۱۳۴۰ چهل و سوم مورخ ۲۶/۱/۱۳۴۱ چهل و چهارم مورخ ۲/۲/۱۳۴۱

و دویست و نوزدهم مورخ ۱۷/۹/۱۳۴۹ (موضوع بخشنامه شماره ش/۲۹۳ مورخ

۴/۱۱/۱۳۴۹ ) طرح گردیده بود از تاریخ این بخشنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید