در آمد حسابداری در ایران

در آمد حسابداری در ایران

2017-11-14T12:06:17+03:30

در آمد حسابداری در ایران

در آمد حسابداری در ایران

یکی از سوالات مطرح در حرفه ی حسابداری این است که :
در آمد حسابداری در ایران چه قدر است ؟ در پاسخ باید گفت که اصولا حسابداری سقف در آمد مشخصی ندارد یعنی ممکن است یک حسابدار در شرکتی رقمی دریافت نماید که هم کار او با همان میزان مهارت در شرکت مشابه کمتر یا بیشتر دریافت می نماید .
اصولا تعرفه ی در آمدی هر ساله از طرف وزارت کار اعلام می شود ولی این سازمان همیشه بر روی حداقل ها تکیه دارد

و فی الواقع کار فرما را مکلف می نماید که زیر این مبلغ پرداختی نداشته باشد .
طبق تجربه ی حسابداری با حداقل سابقه رقم ۱۵۰۰۰۰۰ تومان دریافت می کند و این در حالی است

که حسابدار دیگر با رقم زیر یک میلیون تومان هم قانع است .
یک حسابدار خبره هرگز منتظر تعیین حقوق توسط کار فرما نمی ماند بلکه برای خدمات خودش رقمی

را مشخص نموده است . بسیاری از کار آموزان حسابداری سوال می کنند که در آمد حسابداری در ایران

چه قدر است و ایشان در مصاحبه چه رقمی را در برگه های مصاحبه اعلام نمایند و پاسخ

واضح است که این رقم به خود فرد بستگی دارد .
آنچه به حسابداران توصیه می شود این است که برای خدمات خود رقمی را در نظر داشته باشند که رقم قرمز

آنها باشد و زیر آن مبلغ هرگز همکاری ننمایند .

در آمد حسابداری در ایران و جهان از طریق ۲ عامل تعیین می شود :

۱- اعتماد به نفس

۲- مهارت

اعتماد به نفس در حسابداری حرف اول را می زند . یعنی فرد خود و توانایی هایش را قبول داشته باشد .

در این صورت حتما می تواند برای خدمات خودش رقمی را در نظر بگیرد .

عموما افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند منتظر تعیین سقف حقوق از طرف کار فرما هستند یا سقف حقوق خود را بر اساس اعلام وزارت کار تنظیم می نمایند .

و غالبا این گونه افراد ، کسانی هستند که از حقوق خود شکایت دارند و علی القاعده با اشتیاق در حمل کار حاضر نمی شوند .

اعتماد به نفس در همه ی امور لازم و ضروری است و برای اشتغال در حسابداری هم لازم و ضروری است . و اگر در این قسمت بخواهیم در قانون پارتو استفاده نماییم .

می توانیم بگوییم که افراد با ۲۰ % معلومات و ۸۰ % اعتماد به نفس در این رشته موفق خواهد بود . مهارت از دیگر شاخص های تعیین در آمد حسابداری در ایران و جهان میزان مهارت فرد است یعنی هر قدر که فرد دارای مهارت بیشتری باشد در آمد بیشتری را نسیب خود خواهد کرد . بنابر این توصیه می شود که آموزش حسابداری کاربردی را به صورت مداوم در سایر سطوح دنبال نمایید البته این به این معنی نیست که فرد از داشته های خود فعلا در آمد حسابداری نداشته باشد بلکه مقصود این است که به ارتقا سطح دانش حسابداری خود بپردازد . در پایان به این نکته ی اساسی اشاره می شود که در آمد حسابداری در ایران سقف مشخصی ندارد که حسابداران بر اساس توانایی های خود در آمد کسب نمایند و منطقا و قاعدتاً هر یک از حسابداران دارای اعتماد به نفس بیشتری است ضمن داشتن مهارت در آمد بیشتری را مطالبه و البته اخذ می نماید . برای کار فرما اطمینان بخشی حسابدار بسیار مهم است . و این که از حسابدار برای امور مالی خیالش آسوده باشد . در این صورت مبلغ حقوق حسابدار را به راحتی می پذیرد .

ولی اگر نسبت به حسابدار و عملیات او بد بین باشد نهایت سخت گیری را برای پرداخت حقوق می نماید .

دیدگاه خود را بنویسید