درخواست گواهی سپیدار سیستم

حسابداران برتر » درخواست گواهی سپیدار سیستم
درخواست گواهی سپیدار سیستم2018-05-04T23:13:41+04:30

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’ color=’1a1111′]

کارآموز گرامی سلام

جهت صدور گواهینامه سپیدار،فرم مربوطه را با توجه موارد زیر پر نمایید:

۱-با توجه به اینکه اطلاعات کارآموزان عینا در گواهی صادره درج میگردد،فلذا در تکمیل فرم زیر دقت لازم را مبذول فرمایید.

۲-گواهی صادره از طرف شرکت سپیدار سیستم وحداکثر تایکماه پس از دوره اعطا میگردد.

۳-شرط صدور گواهینامه سپیدار حضور مستمر و بدون غیبت میباشد.

۴-هریک از کارآموزان حداکثر یکماه پس از اتمام دوره برای دریافت گواهینامه مهلت خواهد داشت و پس از آن مجموعه حسابداران برتر مسئولیتی نخواهد داشت.

۵-گواهی صادره فقط به شخص کارآموز ارائه میگردد.و مجموعه حسابداران برتر در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو نمیباشد.

***هزینه صدورگواهینامه سپیدار سیستم طی اعلام این شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال بوده و کارآموزان میبایست ضمن دریافت شماره حساب از مجموعه حسابداران برتر 

جهت واریز مبلغ فوق الذکر ،شماره رهگیری را در فیلد مربوطه زیر وارد و قبض واریزی را به واحد آموزش تحویل نمایند***

***زمان تکمیل فرم زیر از شروع تا انتهاو قبل از اتمام دوره خواهد بود***

***تمامی فیلدها بایستی تکمیل شود تا فرم زیر ارسال گردد***

[contact-form-7 id=”6498″ title=”درخواست گواهی سپیدار”]

[/stextbox]