درآمد حسابدار

درآمد حسابدار

2018-06-14T10:18:11+03:30توسط |دسته‌ها: آموزش حسابداری|بدون دیدگاه

درآمد حسابدار

درآمد حسابدار

بر خلاف خیلی از کارها ،درآمد حسابداری سقف مشخصی ندارد.و این موضوع برای حسابداری هم جای

خوشحالی هست، و هم جای تاسف .

از این جهت جای خوشحالی هست که هر حسابداری براساس دانش و معلومات خود ،درآمد

خود را تعیین مینماید، واز این جهت جای تاسف است ،که بعضی از

حسابداران برای خدمات و عملکرد خود قیمتی تعیین نمیکنند،بنابراین به کمترین دستمزد

رضایت میدهند.و در این حالت مدیریت بر اساس نوع کار و فعالیت بنگاه

اقتصادی،تعیین دستمزد میشوند.

بر اساس نظر برخی حسابداران در سطوح مختلف و در سال ۱۳۹۵حقوق حسابدار از

۹۰۰۰۰۰تومان لغایت ۱۲۰۰۰۰۰تومان ،همچنین حقوق رییس حسابداری از

۱۲۰۰۰۰۰تومان لغایت ۱۸۰۰۰۰۰تومان و حقوق مدیرمالی از ۱۸۰۰۰۰۰تومان لغایت ۳۰۰۰۰۰۰

تومان است.

که البته این مبالغ یاد شده تقریبی و بر اساس اظهارنظر حسابداران در این خصوص میباشد .همچنانکه برای برخی حسابداران ارقامی کمتر از این مبالغ و برای برخی

ارقامی خیلی بیشتر از این مبالغ میباشد.

بنظر میرسد،بهترین حالت برای تعیین درآمد حسابداری در ایران بنظر خود حسابدار است.

بنابراین آنچه توصیه میشوداین است که حسابداران بدون توجه به حقوق مورد نظر کارفرمایان ،برای خدمات خود مبلغ حقوقی را تعیین ،و برای رسیدن به مبلغ مورد

نظرشان مصر باشند.

درآمد حسابدار

از آنجایی که درآمد حسابداری دارای جدول تعرفه نیست،که بتوان بر اساس آن حقوق تعیین نمود و نه سابقه ونه مدرک تحصیلی و نه جنسیت در تعیین حقوق نقش دارد

پس بهترین حالت تعیین درآمد حسابدار توسط خود ایشان میباشد.

اینکه حسابدار هنگام مصاحبه تعیین میزان درآمد و حقوق خود را در اختیار کارفرما میسپارد نشان از کمبود اعتماد به نفس ایشان است.

حسابداران بایستی حقوق خود را نزد خود تعیین نموده و البته مبلغ حقوقی که خود را لایق آن میداند و آن مبلغ بایستی بعنوان خط قرمز ایشان بوده و هنگام مواجهه با

کارفرما ،به کمتر از این مبلغ رضایت ندهد.

و چنانچه دارای معلومات لازم باشد مطمنا کارفرما هم از این نوع اعتماد به نفس استقبال مینماید.و اگر در این حالت کارفرما این مبلغ درآمد حسابدار را نپذیرد حتما

کارفرمایی دیگر آنرا خواهد پذیرفت.

طبق تجربه چندین ساله ،درآمد حسابداری فقط بسته به نظر حسابدار میباشد و حسابدار میتواند هر رقمی که مورد نظرش باشد به شرط داشتن اعتماد به نفس لازم و

معلومات کافی آنرا مطالبه و کسب نماید.

دیدگاه خود را بنویسید