حساب های کل حسابداری

حساب های کل حسابداری

2019-12-23T09:35:58+03:30

حساب های کل حسابداری

حساب های کل حسابداری

در حسابداری برای یکسان بودن رویه کار ، حسابهای استانداردی تحت عنوان حسابهای کل از طرف

جوامع ذینفع معرفی شده است که حساب های کل در واقع کلیت حساب ها را به کارفرمایان و افراد برون

سازمانی گزارش می دهد .

حساب های کل حسابداری

حسابهای کل در حسابداری دردو بخش تعریف می شود:

 حسابهای دائم

 حسابهای موقت

گروه حسابهای کل دائم : گروه حسابهای کل دائم معمولاً در ۵ بخش قابل تعریف و معرفی می باشد .

۱-حسابهای کل دارائی های جاری: این حساب ها معمولاً شامل حسابهای زیر می باشد.

موجودی نقد و بانک: حساب کل موجودی نقد و بانک برای معرفی حساب بانکها ، تنخواه گردان و صندوق استفاده می شود.

اسناد دریافتنی: این حساب کل برای معرفی چک های دریافتی از دیگران استفاده می شود.

حسابهای دریافتنی: حساب کل حسابهای دریافتنی یعنی طلب شرکت از دیگران.

پیش پرداخت ها: از این حساب برای معرفی حساب پیش پرداخت استفاده می شود.

و تعریف پیش پرداخت بدین معنی است که وجوهی که اکنون پرداخته می شود تا در

آینده کالا یا خدماتی دریافت شود .

موجودی کالا: این حساب برای معرفی کالاهایی که شرکت به قصد فروش در انبار نگهداری

می نماید استفاده می شود .

کالای در جریان ساخت: در طول تولید کالاهایی که هنوز به تولید کامل نرسیده اند از این

حساب برای معرفی آنها استفاده می شود.

کالای ساخته شده : این حساب به نوعی موجودی کالا بوده و به معنی کالای تولید شده

و آماده برای فروش می باشد.

اعتبارات اسنادی: اعتبارات اسنادی یا کالای در راه به معنی وجوهی است که پرداخت

می شود تا کالایی درآینده از شرکتی خریداری شود . این حساب مخصوص شرکتهای

بازرگانی خارجی و برای واردات کالا می باشد.

پروژه در جریان تکمیل: این حساب برای شرکت های پیمانکاری مورد استفاده بوده و مقصود

از معرفی این حساب ، تمام هزینه هایی است که برای انجام پروژه در شرکت پیمانکاری استفاده

می شود.

۲-دارائی های ثابت

حساب کل دارائی های ثابت شامل موارد زیر می شود.

زمین و ساختمان: این حساب کل برای معرفی زمین ها یا ساختمانهای شرکت استفاده شده

، به این معنی که این زمین ها به نام شرکت در اسناد آن ثبت شده است یعنی آنجایی که

اسم صاحب یا مالک زمین یا ساختمان عنوان شده ، اسم شرکت لحاظ گردیده است نه اسم اشخاص.

اموال و اثاثه : مقصود از حساب کل اموال و اثاثه یعنی کلیه اثاثه ای که در واحد اداری استفاده می شود مانند میز، صندلی، کامپیوتر و امثال آن.

وسائط نقلیه: کلیه خودروهایی که متعلق به شرکت می باشد را با این حساب معرفی می نمایند.

ماشین آلات: دستگاه هایی که بیشتر در خطوط تولید فعالیت دارند از این قسمت استفاده می شوند .هم چنین شرکت های پیمانکاری که از ماشین آلات استفاده می نمایند در قسمت دارائی های ثابت و از این حساب برای معرفی آن استفاده می شود.

۳-دارائی های نامشهود

دارائی های نامشهود شامل حساب های کل حسابداری به شرح زیر می باشد.

حساب سرقفلی: در تعریف سرقفلی می توانیم اشاره کنیم وجوهی که پرداخت می شود برای تملک موقت در یک فضایی موقت در ازای پرداخت مبلغی مقرر.

حق الامتیازها: این حساب برای امتیازهایی است که متعلق به شرکت می باشد مانند امتیاز خط تلفن ، امتیاز آب و برق ، امتیاز گاز و امثال آن.

برندها: مقصود از برندها یعنی برندهایی که از نظر مالی صاحب ارزش هستند. و این برندها در گروه دارائی های نامشهود معرفی می شوند.

گروه بدهی ها

گروه حساب های کل حسابداری بدهی ها شامل حسابهای زیر می باشد.

حسابهای پرداختنی: حساب کل حسابهای پرداختنی به معنی بدهی های شرکت به دیگران .

اسناد پرداختنی: منظوراز حساب اسناد پرداختنی یعنی چک هایی که شرکت به دیگران می پردازد.

پیش دریافت ها: مقصود از این حساب یعنی دریافت وجوهی که اکنون دریافت می شود تا در آینده کالا یا خدماتی ارائه گردد.

جاری شرکا: این حساب به منزله واریز و برداشت شرکا می باشد.و هر زمانی که شرکا وجوهی از حساب برداشت کنند یا به حساب واریز کنند از این حساب استفاده می شود .

وام ها و تسهیلات: وام هایی که شرکت از بانک ها برای روند کاری خود دریافت می نماید را با این حساب معرفی می نمایند.

گروه حساب حقوق صاحبان سهام

این حساب ها شامل سود و زیان، از حساب سود و زیان برای نشان دادن حساب سود و زیان سال جاری یا سود و زیان سالهای گذشته تحت عنوان سود و زیان سنواتی استفاده می شود.

اندوخته ها: منظور از اندوخته ها ، وجوهی است که شرکت برای موارد قانونی یا احتیاطی یا طرح و توسعه کنار می گذارد.

گروه حسابهای موقت

حسابهای کل حسابداری در گروه حسابهای موقت شامل حسابهای فروش و حسابهای هزینه به شرح زیر می باشد.

حسابهای فروش: حسابهای فروش یا درآمد به شرح زیر می باشد .

فروش: هر زمانی که شرکت ، فروش کالا یا خدماتی را داشته باشد از حساب فروش یا درآمد استفاده می نماید .

حسابهای هزینه: حسابهای هزینه معمولاٌ در حساب کل شامل ۵ بخش بوده و این حسابها شامل

۱-هزینه های اداری: حساب هزینه اداری برای کلیه هزینه هایی که در واحد اداری استفاده می شود لحاظ می گردد.

۲-هزینه های توزیع و فروش: کلیه هزینه هایی که بابت فروش یک کالا انجام می شود از این حساب استفاده می شود .مانند هزینه تبلیغات

۳- هزینه های مالی: کلیه هزینه هایی که بابت خدمات مالی استفاده می شود از هزینه مالی استفاده می شود مانند کارمزد بانکی ، مطالبات سوخت شده و امثال آن .

۴-حساب های حقوق و دستمزد: این حساب مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل می باشد و شامل حقوق و دستمزد پرسنل اداری ، حقوق ودستمزد پرسنل بخش های مختلف.

۵-هزینه های تولید: از این حساب برای معرفی هزینه های تولید یا سربار استفاده می شود مانند آب و برق کارخانه

کدینگ حساب های کل حسابداری:

برای معرفی حسابهای کل در نرم افزار حسابداری معمولاً به صورت زیر کدینگ این حساب ها انجام میشود .

کدینگ حسابهای دارائی جاری معمولاً با عدد یک نشان داده می شود.که به صورت سه رقم ، که این سه رقم می تواند رقم های بعدی دو عدد صفر باشد به عنوان مثال: ۱۰۰

دارائی های ثابت که این حساب با عدد دو شروع می شود .

دارائی های نامشهود با عدد سه .

بدهی های جاری با عدد چهار.

بدهی های بلند مدت با عدد پنج.

حقوق صاحبان سهام عدد شش.

حسابهای فروش عدد هفت.

حسابهای هزینه عدد هشت.

سایر حسابها مانند حسابهای انتظامی و…امثال آن از عدد نه استفاده می شود.

دیدگاه خود را بنویسید