حسابدار رسمی

حسابدار رسمی

حسابدار رسمی 

حسابدار رسمی 

حسابدار و وظایف آن تقریباً بر همه افراد مشخص است یعنی هر کسی که اسم

حسابدار را می شنود به یاد صورت های مالی ، ثبت اسناد،ارائه گزارشات و امثال

اینها میافتد .امایک بحثی در حسابداری وجود دارد تحت عنوان حسابدار رسمی، و

معمولاً از دایره کارفرمایان یا افراد دیگر شنیده می شودکه در رابطه با حسابدار رسمی

سؤال می کنند و بعضاً تعریف حسابدار رسمی را نمی دانند.

حسابدار رسمی کیست؟حسابدار رسمی یک حسابداری هست که در امتحانات

جامعه حسابداران رسمی ایران شرکت کرده و پس از گذراندن فیلترهای خاص از نظر

آن جامعه پذیرفته شده و به عضویتجامعه حسابداران رسمی ایران درآمده که حسابداران

رسمی ایران در واقع ، به عنوان حسابدارهایقسم خورده سازمان امور مالیاتی کشور

محسوب می شوند .به این معنی که وقتی که یک حسابدار  رسمی صورت مالی را بررسی

می کند و در گزارشات خود به سازمان امور مالیاتی اعلام می کند

که صورتهای مالی پذیرفته است یا خیر ،مورد تأیید این سازمان نیز عموماً می باشد.

حسابدار رسمی

حسابدار رسمی بابت اینکه کارهای مالی را حسابرسی کند می تواند به صورت

انفرادی ، یا به صورتیک شرکت حسابرسی ، باشد به این معنی که اگر فرد

به صورت شخصی اقدام به انجام امور حسابدارینماید به عنوان حسابداران رسمی

مستقل شناخته می شود و چنانچه دو یا سه نفر از این افراد همزمانبا یکدیگر تشکیل

یک شرکت حسابرسی را بدهند به عنوان شرکت حسابرسی شناخته می شوند.امضاء

و مهر حسابدار مستقل و مهر و امضاء شرکتهای حسابداری در نظر قانون یکسان است

و هیچ یک بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد . حسابدار رسمی در صورت های مالی شرکت هایی که دارای یک ثبت

درآمدی هستند، لازم بوده و سازمان امور مالیاتی کشور این شرکتها را ملزم به استفاده از حسابدار رسمی می نماید.

همچنین شرکت های دیگر برای انجام حسابرسی داخلی و رسیدگی به صورت های مالی ممکن است از حسابداران رسمی دعوت به عمل آورند همچنین شرکتهای دیگر برای اینکه بتوانند از بانکها و مؤسسات مالی ، اعتباری وامی دریافت کنند بنا به نظر بانک ، ممکن است نیاز به حسابدار رسمی جهت تأیید صورت های مالی خود داشته باشند .شرکت های پیمانکاری و شرکت هایی که می خواهند در مناقصات دولتی شرکت نمایند بنا به نظر شرکت های دولتی ، ملزم به استفاده از حسابداران رسمی در جهت تأیید صورت های مالی خود می باشند . همچنین بعضاً طرح های توجیهی که شرکتها جهت ارائه به سازمان ها استفاده می کنند نیز ممکن است نیاز به تأیید حسابدار رسمی داشته باشد .

اظهار نظر حسابداران رسمی

معمولاً حسابدار رسمی نظر خود را در قالب سه نظر ارائه می نماید :

ابتدا نظر قابل قبول می باشد که به آن اصطلاحاً مقبول گفته می شود یعنی این که حسابرس پس از حسابرسی و قابل قبول بودن صورت های مالی از نظر استانداردهای حسابداری و سایر موارد آن را می پذیرد که به آن گزارش مقبول گفته می شود .

در بعضی اوقات گزارشات و صورتهای مالی بایستی شرایطی داشته باشند که بتوانند قابل قبول باشند که در این صورت نظر حسابدار رسمی به عنوان نظر مشروط اعلام می گردد یعنی در گزارشات خود ، صورت های مالی را از نظر حسابرسی مشروط اعلام می نمایند.

و نظر سوم نظر مردود است که اگر صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و موارد مورد قبول حسابداری و حسابرسی انجام نشده باشد نظر حسابرس به صورت مردود اعلام می شود .

بنابراین حسابدار رسمی ، حسابداری است که به کار حسابرسی می پردازد و رسمی بودن و به رسمیت شناختن ایشان از طریق تأییدیه ایست که از سازمان امور مالیاتی کشور گرفته شده و مهر و امضاء ایشان نیز مورد تأیید این سازمان می باشد .