حسابداری کلینیک های درمانی

حسابداری کلینیک های درمانی

2018-06-12T23:42:26+04:30

حسابداری کلینیک های درمانی

حسابداری کلینیک های درمانی

زمان ورود به یک مجموعه در مرحله اول باید دید که حسابداری شرکت در چه سطحی

قرار دارد؛ حسابداری خدماتی؛ بازرگانی؛ تولیدی؛ پیمانکاری و اعتبارات اسنادی که شامل

۵ گروه حسابداری می شود.

حسابداری کلینیک های درمانی-حسابداری کلینیک های درمانی-حسابداری کلینیک های درمانی

حسابداری خدماتی:  یعنی فروشگاه ؛ شرکت؛ موسسه؛ مجموعه میتواند باشد؛ کلا مجموعه

هایی که ارائه خدمات می کنند؛ حالا هر خدمتی؛ مثل درمانگاه؛ موسسه آموزشی؛ خدمات نظافت.

حسابداری بازرگانی: شرکت های بازرگانی که در کار تجارت هستند؛ یعنی کالا می خرند

و بدون اعمال تغییر به فروش می رسانند.

حسابداری تولیدی: یک پکیج یا یک کالا را تولید می کنند. تولیدی  بر خلاف ذهنیت افراد که

باید مواد اولیه باشد که تبدیل به کالا شود؛ این طور نیست ؛ هر کالایی که کوچکترین تغییری

در آن بوجود آید؛ از نظر حسابداری تولیدی محسوب می شود. برای نمونه تعدادی ماژیک

را بسته بندی و یا لیبل زده اید، از نظر حسابداری تولیدی محسوب می شود. بدلیل این که

شما روی کالا تغییراتی را اعمال کرده اید.

حسابداری پیمانکاری: در ازای خدماتی که بر ای یک کارفرما انجام می دهند و برای کارفرما

صورت وضعیت می نویسند که مثلا : قرارداد ما در این برنامه که حفاری زمین بوده است

پیشرفت پروژه چه میزان بوده است. پیمانکار وارد پروژه ای می شود و در ازای کار کردن

در آن پروژه مبلغی را دریافت کمی کند. فلسفه این نوع شرکت ها خرید و فروش نیست.

حسابداری کلینیک های درمانی-حسابداری کلینیک های درمانی-حسابداری کلینیک های درمانی

حسابداری اعتبارات اسنادی: شرکت های وارد کننده هستند؛ چون این شرکت ها کالا را

از کشورهای دیگر می آورند و پروسه طولانی  از سفار ش کالا تا دریافت و رسیدن کالا

صورت می گیرد که این کالا به داخل کشور برسد و از انبار تحویل گرفته شود و یک

پروسه طولانی است که نیاز به یک سری اطلاعات دارد که حسابدار باید این اطلاعات را

داشته باشد؛ چون بحث قیمت تمام شده را دارد و مثل کالای داخلی نیست که هزینه

خرید و فروش  کالا مشخص باشد. در مراحل مختلف زمانی که پول به انبار می رسد؛

جمع وجوه پرداختی می شود قیمت تمام شده کالا.

کلینیک های درمانی جزء حسابداری خدماتی محسوب می شود و در مجموع یک سری تجهیزات

پزشکی خریداری می کنند و اگر تجهیزات طولانی مدت باشد؛ جزء دارایی ثابت است و اگر

قطعات مصرفی می خرند جزء هزینه ملزومات مصرفی می شود و  زمانی که مجموعه وسایل

مصرفی سالانه را خرید می کند؛ بخشی هزینه می شود و بخشی موجودی کالا در دارایی ها

باقی می ماند.

دیدگاه خود را بنویسید