حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

تعریف حسابداری مدیریت: به طور کلی حسابداری برای ارائه گزارش و کمک به مدیران ایجاد شده

 است که در واقع حسابداری این گزارش را به صورت گزارشات درون سازمانی برای افراد ذینفع از 

داخل سازمان و گزارش برون سازمانی برای سازمان ها و اشخاص ذینفعی که درداخل سازمان

 نیستند ، تهیه و ارائه می کند.افراد ذینفع داخل سازمان مانند مدیران داخلی، سهامداران و پرسنل 

و همچنین افراد برون سازمانی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها و 

مؤسسات مالی اعتباری و سهامداران خارجی .

حسابداری مدیریت صرفاً به مدیریت کمک می کند و هیچ اجباری برای ارائه گزارش به افراد برون 

سازمانی ندارد و در اینجا اگر بخواهیم تعریف درستی از حسابداری مدیریت داشته باشیم به طور 

کلی می توانیم بگوییم که حسابداری مدیریت، لزوماً طبق اصول پذیرفته شده در حسابداری 

عمل نمی کند و مواردی را که لازم بداند که در جهت پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت لازم است 

را به مدیریت اعلام می کند.و حتی مواردی هم وجود دارد که نمی توان در حسابداری و حسابداری

 مالی از آن استفاده کرد.مانند هزینه های فرصت یا منافع نیروی انسانی که در حسابداری مدیریت

به آن پرداخته می شود.

وظایف حسابداری مدیریت به شرح زیر می باشد:

۱-شناسایی هزینه ها و دلیل کاهش درآمد. یعنی حسابداری مدیریت با تحقیقات و اهرم های موجود

و پیدا کردن علل هزینه های مازاد و یا اینکه علل کاهش درآمد مانند ظرفیت خالی تولید، کمک به پیشرفت

شرکت در این جهت می نماید.

۲-تحلیل فرایند کاری و طراحی مجدد آن. حسابداری مدیریت با ورود به سیستم و نگاه به نوع کار

سیستم در جایی که لازم باشد فرایند را بازسازی و جهت کاهش هزینه آنرا دوباره طراحی می نماید.

۳- شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده. در واقع حسابداری مالی و حسابداری تولید ، قیمت تمام شده را پس از تولید محاسبه و ارائه می نماید.اما عواملی که قبل از رسیدن مواد اولیه و امثالهم به کارخانه است را حسابداری مدیریت تحلیل می کند.مانند عوامل واسطه که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید می شوند.

۴-شناسایی عوامل نیروی انسانی یا ماشینی برروند کاهش تولید . یکی از وظایف حسابداری مدیریت ، ورود به سیستم و ملاحظه روند کار ماشین و نیروی انسانی می باشد که شناسایی عواملی که باعث کاهش تولید می شوند چه نیروی انسانی و چه سیستم ماشین را به مدیریت گزارش می نماید .

و به طور کلی هدف از حسابداری مدیریت به صورت زیر ارائه می گردد :

۱-کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیریت

۲-کمک به مدیریت جهت رهبری بهتر سیستم

۳-ارائه پیشنهاد جهت ایجاد انگیزه کارکنان و مدیران

۴-ارتباط با واحد های مالی و شناسایی نقاط قوت وضعف این سیستم ها

در ذیل به مقایسه بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می پردازیم:

۱-از لحاظ استفاده کنندگان اطلاعات ، در حسابداری مالی هم اشخاص داخلی و درون سازمانی و هم اشخاص بیرونی و برون سازمانی استفاده می کنند اما در حسابداری مدیریت ، صرفاً مدیران داخل سیستم از این گزارشات استفاده می کنند .

۲-از جهت مقررات و اصول گزارش گیری ، در حسابداری مالی می بایستی که این گزارشات طبق قوانین باشد مانند ترازهای مالی ، اما در حسابداری مدیریت هیچ قاعده و قانونی برای ارائه گزارشات وجود ندارد.

۳-از نظر اصول پذیرفته شده حسابداری ، حسابداری مالی باید طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری عمل نماید اما در حسابداری مدیریت هیچگونه محدودیتی از نظر اصول و استانداردها وجود ندارد.

۴-از نظر نوع گزارش و نوع اطلاعات، در حسابداری مالی عموماً اطلاعات موجود براساس اطلاعات قابل اتکا بر رویدادهای گذشته است در حالی که در سیستم حسابداری مدیریت اطلاعات بیشتر پیش بینی و برآوردی و اساساً مربوط به آینده می باشد.

۵-کلی و جزئی بودن اطلاعات، در حسابداری مالی معمولاً اطلاعات به صورت خیلی کلی و در قالب ترازها ارائه می شود اما در حسابداری مدیریت ، گزارشات به صورت تشریحی و تفصیلی و به صورت مبسوط به مدیریت ارائه می شود.

۶-گردآورندگان اطلاعات مالی در حسابداری مالی معمولاً حسابداران و حسابرسان می باشند درحالیکه در حسابداری مدیریت ، حسابداران مدیریت ، سایر حسابداران ، مهندسین فنی و افراد متخصص می توانند دخیل باشند.

۷-نحوه ارائه اطلاعات، در حسابداری مالی طبق قوانین و یک چهارچوب مشخص شده است اما در حسابداری مدیریت هر گونه که حسابداری مدیریت تشخیص بدهد که می تواند گزارشات سودمند باشد به همان شکل این اطلاعات را ارائه می نماید.

۸-از نظردوره ارائه گزارشات یا دوره مالی گزارشات معمولاً در حسابداری مالی دوره های یکساله است اما در حسابداری مدیریت براساس نیاز کارفرما یا مدیر، این دوره متفاوت است .می تواند به صورت هفتگی، ماهانه ، فصلی و یا سالانه باشد .

کلام آخر

حسابداری مدیریت تنها برای بخش تولید استفاده نمی شود و همه ی شکل های حسابداریو بنگاه های اقتصادی می توانند جهت بالا بردن کیفیت و بهره وری و همچنین تسهیل در امور تصمیم گیری خود از آن استفاده نمایند.