حسابداری بهتر است یا حسابرسی

حسابداری بهتر است یا حسابرسی

2018-06-14T10:41:31+04:30

حسابداری بهتر است یا حسابرسی

حسابداری بهتر است یا حسابرسی

قبل از اینکه به این نکته اشاره کنیم که حسابداری بهتر است

یا حسابرسی ، بایستی تعریف مشخصی از این ۲ شغل داشته

باشیم . حسابدار به به انجام امور مالی می پردازد و اصول کلیه

کارهای حسابداری شرکت و ارائه گزارشات لازم را انجام می دهد.

و حسابرسی ، امور انجام شده حسابداری را بررسی می کند و بر

اساس استانداردهای حسابداری ،اظهارنظر می نماید که این

اظهار نظر در قالب گزارشات حسابرسی می باشد.

و به چند جهت می توان گفت که حسابرسی نسبت به حسابداری

دارای مزایای زیر می باشد:

 1. حسابرسی دارای حقوق به مراتب بالاتر از حسابداری است

 2. به طوری که حق الزحمه مهر و امضای یک حسابرس مستقل

 3. ، حداقل به اندازه حقوق یک ماه حسابدار معمولی می باشد.

 4. تنوع محل کار حسابرسی :در حسابرسی وقتی پروژه

 5. ای در یک شرکت تمام می شود،حسابرسی به شرکت دیگر

 6. در محل دیگر یا شهر دیگر می رود، بنابراین این تنوع باعث

 7. می شود که خستگی حسابرسی کمتر از حسابدار باشد.

 8. دقت در حسابرسی: حسابرسی کار نظارت را انجام می

 9. دهد و تمام ثبت ها و گزارشات را حسابدار آماده کرده ،بنابراین

 10. همچنان که حسابرسی هم دقت بالایی لازم دارد ولی دقت

 11. در حسابداری کمتر از حسابرسی است.

 12. زحمت حسابرسی نسبت به حسابداری کمتر است چراکه یک

 13. حسابدار در طول یکسال اسناد حسابداری و گزارشات مربوطه

 14. را آماده کرده ویک حسابرس در یک زمان کوتاه (بسته به حجم

 15. مدارک) آن را نظارت و بررسی می نماید.

 16. زمان حسابرسی،همانطور که در بالا اشاره کردم بسیار کمتر از

 17. حسابداری می باشد.

 18. عدم فشار بر حسابرسی :از آنجا که حسابرس تحت نظر

 19. مدیریت شرکت نیست بنابراین هیچگونه فشار روانی بر ایشان

 20. وجود ندارد و تابع مدیریت شرکت نیست.

 21. آزادی عمل در حسابرسی: یک حسابرس بر اساس نوع تشخیص

 22. می تواند به هر ترتیب که خواست کار انجام دهد و کسی بر او ،

 23. نوع کارش را تکلیف نمی کند.

 24. عدم نگرانی حسابرس از بابت نقص مدارک: حسابرس مثل حسابدار

 25. نیاز نیست که نگران نقص مدارک باشد بلکه بر اساس مدارک موجود

 26. ، حسابرسی و اظهار نظر می نماید.

 27. تفاوت ساعت کار حسابرس : ساعت کار حسابدار معمولا مشخص

 28. و ورود و خروج او تحت کنترل است ولی ساعت کار حسابرس تحت نظر

 29. مدیریت شرکت نیست.

 30. حق الزحمه قرارداد حسابرس:یک حسابرس اگر مستقل باشد به صورت

 31. قرارداد، حق الزحمه دریافت می کند و حقوق ماهانه دریافت نمی کند.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق،جواب این سؤال مشخص می شود

که حسابداری بهتر از حسابرسی است و جواب سؤال حسابداری بهتر

است یا حسابرسی؟ می توان گفت البته حسابرسی، ولی با توجه به روند

موفقیت در حسابداری، ابتدا باید حسابداری را تجربه کرد بعد حسابرسی.

در این خصوص توجه شما را به سخنان استاد بهروزی جلب مینمایم:

دیدگاه خود را بنویسید