حد اعتبار یک مشتری در حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » حد اعتبار یک مشتری در حسابداری

حد اعتبار یک مشتری در حسابداری

حد اعتبار یک مشتری در حسابداری

حد اعتبار یک مشتری در حسابداری

یکی از مسائلی که شرکت های بازرگانی با آن درگیر هستند، اعتبار بخشیدن به

مشتریان است. برای مشتریان بابت فروش نصیه سقف قرار می دهند. برای نمونه

یک مشتری تا 30 میلیون یا مشتری دیگر تا 10 میلیون و …حتی شرکت های بزرگ

یک تیم اعتبار سنجی دارند و زمانی که شرکتی از بیرون درخواست نمایندگی می

دهد، توسط تیم اعتبار سنجی می شود و این اعتبار سنجی با بررسی بررسی سوابق

مشتری درسالیان قبل، استعلام حساب بانکی مشتریان، استعلام ازدیگر شرکتها که با آن

مشتری مراوده اعتباری دارند، حضور در محل کسب مشتری وتحقیق درمورد فروش،

مدت زمانی که مشتری دراین کسب وکارفعالیت می کند، توان مالی مشتری درباز پرداخت

، تعریف حداقل اعتباربرای مشتریان جدید حساب بانکی، مشتریان شخص و وضعیت چک

های شخص مورد بررسی قرار می گیرد. با این بررسی ها معلوم می شود که تا چه میزان به

شخص می توان نصیه فروخت. اعتبارسنجی مشتریان بیشتر برای کسب وکارهایی که فروش

اعتباری دارند ونمی خواهند دیگر درگیر: چک های وصول نشده، سفته های ضمانت، مشتریان

بدحساب، راهروهای دادگاه وکلانتری، جلسه باوکیل، اعصاب به هم ریخته، سرمایه ازدست رفته

،وصول ازطریق ضمانت ملکی وبانکی باید بگوییم که مدیریت صحیح اعتبار سنجی مشتری، عامل

بسیار مهم در موفقیت کسب و کارها می باشد. می گردندولی تنها دوراه برای جلوگیری

ازاتفاقات بالا وجود دارد. حد اعتبار یک مشتری در حسابداری حد فروش به این معنی است

که سیستم تا به مرحله پر شدن سقف اعتبار برای شخص فاکتور صادر کند و اگر به سقف خود

برسد باید قرض های قبلی را پرداخت کنند تا مجدد بتوانند خرید نصیه انجام دهند. برای نمونه

شخصی 100 میلیون سقف اعتبار دارد و فاکتورها همین طور صادر می شود و کالای نصیه می فروشیم

تا سقف 100 میلیون. در شرکت هایی که به صورت دستی نمی توان سقف اعتبار را

چک کرد این موضوع را از طریق سیستم نرم افزاری انجام می دهند و در نرم افزار

برای خرید شخص سقفی قائل می شوند که به صورت خودکار فروش را کنترل می کند.

برای این منظور باید نرم افزاری که قابلیت این کار را دارد تهیه کرد نا به صورت اتوماتیک

تمامی موارد کنترل شود. حد اعتبار یک مشتری در حسابداری اگر سقف خرید پر شده باشد

و مبلغ فاکتور بیشتر از سقف تعیین شده باشد، فاکتور به صورت خودکار ابطال می شود و

پیام می دهد که اعتبار به پایان رسیده است. حد اعتبار یک مشتری در حسابداری اعتبار به

دو صورت است، اعتبار ریالی و اعتبار تاریخی، در اعتبار تاریخی یک مدت زمان به صورت

تاریخ مشخص شده است و هیچ ارتباطی با مبلغ ندارد و در اعتبار ریالی سقف را مبلغ تعیین

می کند و در هر دو مورد زمانی که سقف اعتبار پر شود، میزان اعتبار تمام شده و نسبت به

شارژ اعتبار باید اقدام کرد. در برخی از نرم افزارها هر دو اعتبار را ساپورت می کند و در زمان

روشن کردن سیستم پیام زمان تصویه فاکتورها اعلام می شود و مشتری باید نسبت به شارژ

اعتبار خود اقدام کند.