جدول مقایسه مالیات شرکتها

جدول مقایسه مالیات شرکتها

2019-10-12T12:56:31+03:30

 جدول مقایسه مالیات شرکتهای دولتی و خصوصی

 جدول مقایسه مالیات شرکتهای دولتی و خصوصی

شرح

بخش دولتی

بخش خصوصی

معافیت پایه حقوق

کل دریافتی حقوق بگیران

بخش دولتی پس از اعمال معافیت

پایه ، تا هفت برابر معافیت پایه به

نرخ ۱۰ درصد و مازاد آن نرخ ۲۰%

کل دریافتی حقوق بگیران بخش

دولتی پس از اعمال معافیت پایه ،تا

هفت برابر معافیت  پایه به نخ ۱۰

درصد و مازاد آن نرخ ۲۰%

مالیات حقوق و مزایا در مناطق کمتر توسعه یافته

۵۰%مالیات معاف

۵۰%مالیات معاف

مزایای غیر نقدی

تا ۱۲/۲ معافیت موضوع ماده

(۸۴|)در سال از پرداخت  مالیات

معاف است

تا ۱۲/۲معافیت موضوع ماده(۸۴)در

سال از پرداخت مالیات معاف است

عیدی و پاداش پایان سال

تا ۱۲/۲معافیت موضوع ماده (۸۴)در

سال از پرداخت مالیات معاف و مازاد

آن مشمول نرخ ده درصد می شود

تا ۱۲/۲معافیت موضوع ماده (۸۴)در

سال از پرداخت مالیات معاف و مازاد

آن به حقوق و مزایای مشمول مالیات

اضافه شده و مشمول مالیات می

گردد

وکلای محاکم خاص موضوع ماده

(۱۰۳)

مشمول کسر مالیات به نرخ ۵%

مشمول مالیات و ابطال تمبر معادل آن

در آمد حاصل از فعالیت کشاورزی

،دامپروری ، دامداری ،پرورش ماهی

و زنبور عسل ،پرورش طیور ،صیادی و

ماهیگیری ،نوغان داری ،احیای مراتع

و جنگلها ،باغات اشجار از هر قبیل و

تخیلات

به موجب بخشنامه سازمان امور

مالیاتی از پرداخت مالیات معاف است

به موجب ماده (۸۱)اصلاحیه مورخ

۲۷/۱۱/۸۰ از پرداخت مالیات معاف

است

در آمد حاصل از صادرات کالا

و خدمات فنی و مهندسی

به موجب ماده (۱۴۱)از شمول مالیات

معاف است .

به موجب ماده (۱۴۱)از شمول مالیات

معاف است

ایجاد و بهره برداری واحد جدید

به موجب ماده (۱۳۲)شرکتهای

دولتی از این معافیت نمی توانند

استفاده کنند

به موجب ماده (۱۳۲)حسب مورد

۱۰۰ درصد در آمد به مدت پنج تا ده

سال طبق ضوابط معاف است

ماده ۱۴۳ ،معافیت ده درصد مالیات

ده درصد مالیات شرکتهای پذیرفته

شده در بورس طبق مفاد ماده

۱۴۳،بخشوده می شود

ده درصد مالیات شرکتهای پذیرفته

شده در بورس طبق مفاد ماده ۱۴۳

بخشوده می شود

در آمد حاصل از فروش سهام ،حق

تقدم

صرفا مشمول مالیات مقطوع موضوع

تبصره (۱)ماده ۱۴۳ می شوند

صرفا مشمول مالیاات مقطوع

موضوع تبصره (۱)ماده ۱۴۳ می

شوند

در آمد حاصل از صرف سهام

مشمول مالیات مقطوع موضوع

تبصره (۳)ماده (۱۴۳)

مشمول مالیات مقطوع موضوع

تبصره (۱)ماده (۱۴۳)

در آمد حاصل از ساخت و فروش

املاک و مستغلات

شامل مالیات موضوع ماده (۱۰۵)

می شوند

اشخاص حقیقی مشمول مالیات

ماده (۱۳۱)و اشخاص حقوق مشمول

مالیات ماده (۱۰۵)می شوند

در آمد حاصل از سود سپرده بانکی

،سود و جوایز متعلق به اوراق

مشارکت ،سود و جوایز متعلق به

اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

از شمول پرداخت مالیات طبق مفاد

ماده (۱۴۵)معاف می باشد

از شمول پرداخت مالیات طبق مفاد

ماده (۱۴۵)معاف می باشد

جدول مالیات بر در آمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتها

در آمد مشمول مالیات

نرخ مالیات

مالیات جمع شونده

تا میزان ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال در آمد

مشمول مالیات سالانه

۱۵%

۷۵،۰۰۰،۰۰۰

تا میزان ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال در آمد

مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰%

۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰

نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲۵%

شماره ۷۶۲۵۴ /                                                                                    ت ۳۶۰۹۵ه

 جدول مقایسه مالیات شرکتهای دولتی و خصوصی

تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم

و کمتر تو.سعه یافته در امور حمایتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰مورخ

۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

۱-شهرستانها ،بخش ها و دهستان های مندرج در فهرست پیوست که تایید شده

به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است ،حسب مورد به عنوان مناطق محروم

و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع و مقررات زیر تعیین می گردند . منطق

کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه “مناطق کمتر توسعه یافته “

نامیده می شود .

 جدول مقایسه مالیات شرکتهای دولتی و خصوصی

الف – قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (۴)و (۸) قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال

۱۳۸۵کل کشور ،به منظور اختصاص دو درصد (۲%)از در آمد حاصل از صادرات نفت خام

و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور

–مصوب ۱۳۸۶-

ب-مواد (۹۲)و (۱۳۲)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰

پ –ماده (۵۰)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران- مصوب ۱۳۷۹-(تنفیذ شده به موجب ماده (۱۰۳)قانون برنامه چهارم توسعهخ – مصوب ۱۳۸۳-).

دیدگاه خود را بنویسید