ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

2019-10-26T12:46:11+03:30

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء

حساب جاری شرکاء حسابی است که بعد از سرمایه، کلیه پرداخت ها ودریافت ها

از طریق شرکت یا شخص یا اشخاص صورت می گیرد را کلا به نام حساب جاری

شرکاء شناخته می شود . یک سرمایه اولیه داریم و کلیه دریافت ها و پرداخت

هایی که شرکت انجام می دهد مثل کلیه دریافت ها و پر د اخت هایی که شخص

خارج از شرکت انجام می دهد و شرکت بدهکار می شود، با این موارد هم همینطور

برخورد می شود . ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء سوال: حقوقی که برای یک

نفر بوده را چرا حساب جاری شرکاء پرداخت کرده است؟ هیچ اشکالی ندارد که شرکاء

د ر بانک پول بیاورند یا از بانک پول برداشت کنند و یا در صندوق این عملیات

انجام شود. شرکاء می توانند حقوق افراد را پرداخت کنند و به تنخواه گردان پول

پرداخت کنند و هزینه اجاره را تامین کنند وخرید کالا را انجام دهند و حتی وجوه پرداختی

بابت فروش هم می تو اند در حساب جاری شرکاء انجام شود و هیچ محد ودیتی بابت این

زمینه وجود ندارد و کلا هر پرداختی بابت شرکت می توانند انجام دهند. ثبت

های مربوط به حساب جاری شرکاء هر پرداختی حساب جاری شرکاء را بستانکار

و هر پرداختی حساب جاری شرکاء بدهکار می کند. با توجه به بخشنامه سال 96

سازمان امور مالیاتی هزینه های بالای 5 میلیون را نباید از حساب جاری شرکاء تأمین

نمود وگر نه قابل قبول نیست، باید لزوما از بانک شرکت خارج شده باشد . ثبت های

مربوط به حساب جاری شرکاء شرکت یک شخص حقوقی است و توسط چند شخص

ایجاد می شود ، تا زمانی که شرکت ایجاد نشده که هیچ ولی زمانی که شرکت ایجاد

می شود ، ساختمان یا محل شرکت که در آن ایجاد شده می شود سرمایه، شخصی که

شرکت را ایجاد کرده می شود شخص حقیقی و شرکت می شود شخص حقوقی. زمانی

که شرکت ورشکست شده اول اموال را مصادره و بعد سراغ شخص می آیند. شخص

نسبت به شرکتی که خود تاسیس کرده نیز به مانند دیگران است و در دید حسابداری

قانونی دیده می شود. در پرینت بانکی نام صاحب حساب می شود شرکت و نه شخص.

حساب بانکی شرکت برای خود شرکت است و بین موسسین شرکت و خود شرکت فاصله

زیادی وجود دارد . از نظر قانون حسابداری شخص موسس شرکت کاملا جدا از شرکت

است. ثبت های مربوط به حساب جاری شرکاء حساب جاری شرکاء حساب بانکی نیست

و یک اصطلاح است، اگر کلمه جاری را برداریم می شود حساب شرکاء ، حساب جاری

شرکاء اصطلاحی است که استفاده می شود و منظور بانک شرکاء نیست و پو لی که ذکر

کرده در معین است و حساب مشترکی وجود ندارد و یک حساب بانک است برای شرکت.

پولی که پرداخت می شود از حساب شخصی است و چند شریک هستند که برد اشت

و و اریز انجام می دهند و در نهایت در پایان سال از حسابدار گزارش می خواهند و

میزان برداشت و پرداخت مشخص است. این حساب را به عنوان یک سر فصل استاندارد

در حسابداری تعریف کردند و این به آن معنی نیست که یک حساب بانکی و یا یک حساب

مشترک است و فقط یک اصطلاح است.

دیدگاه خود را بنویسید