ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

2018-08-07T16:24:33+04:30

ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

برای نمونه ما فروشی داشتیم که این فروش اول توسط یک شخص دیگر انجام

می شود و هزینه دریافت می شود و زمانی که شخص پورسانت خود را برداشت

نمود مبلغ را به ما پرداخت می کند. در عصر فعلی با توجه به سایت های فروشگاهی

خیلی زیادی که وجود دارند، اگر کالایی را در سایتی قرار می دهیم و آن سایت کالا

را معرفی می کند، مشتری در سایت هزینه واریز می کند و در مرحله آخر ما موظفیم

کالا را ارسال کنیم، در واقع یک تفاوتی با نمایندگی دارد و نمایندگی باید انباری

داشته باشد و در واقع بحث شعبه می شود. ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

زمانی که کالا از انبار خارج می شود، قطعا باید فروش را ثبت کنیم و زمانی که کالا

را به فروشگاه آنلاین معرفی می کنیم، با ترتیب فروشی که بین ما و سایت هست

اطلاع دادند که فاکتور توسط مشتری از سایت انجام شده و ما وظیفه داریم کالا

را ارسال کنیم در حالی که پولی از مشتری دریافت نکردیم.

برای نمونه فروش به مبلغ 100.000 حساب دریافتنی، با ترتیبات و توافقاتی که با

مجموعه کردیم، در نهایت پول را به ما واریز میکنند، قسمتی از پول را که توافق کردیم

برداشت ( 20 درصد ) و مابقی به حساب ما واریز می شود. بنابراین حساب دریافتنی

بستانکار می شود و پولی که به حساب می آید 80 درصد است ومابقی می شود هزینه

توضیع و فروش، انگار در بیرون از شرکت بازاریابی داریم که هزینه پورسانت فروش

وی را پرداخت می کنیم. ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

عکس مورد بالا هم همینطور است، برای نمونه ما از سایتی خرید انجام می دهیم، پس

خرید انجام می شود، منتهی خرید ما با یک هزینه اضافه است . برای نمونه مبلغ خرید

100.000 است و اگر از سایت تامین شود 120.000 است. ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه

کلیه هزینه ای که روی کالا وارد می شود تا به انبار برسد، قیمت تمام شده خرید کالا است.

خرید هم که یک جور هزینه است و می توان گفت که خرید با هزینه واسطه گری ولی نیازی نیست

چون مجموع ارقام میاد روی هم و می شود رقم آخر که ثبت می کنیم. ثبت حسابداری

خرید و فروش با واسطه در خرید هم میزان خرید مهم است و اینکه هر شخصی چه

میزان از ما خرید داشته است و جمع رقم ها در خرید را محاسبه و در آخر سند می زنیم.

دیدگاه خود را بنویسید