ثبت تنخواه گردان در حسابداری

ثبت تنخواه گردان در حسابداری

2017-11-14T13:10:24+03:30

ثبت تنخواه گردان در حسابداری

ثبت تنخواه گردان در حسابداری

حساب تنخواه گردان یک حساب پرگردش در حسابداری بشمار میرود.

در این مجال قصد داریم که ضمن بررسی ۲پروژه واقعی در تنخواه گردان ، به سند ثبت تنخواه گردان در حسابداری

هم بپردازیم.

نکته مهم این است که وظیفه حسابدار در خصوص تنخواه گردان فقط ثبت تنخواه گردان در حسابداری نیست.

حسابدار در خصوص تنخواه گردان وظایف زیر را بعهده دارد:

کنترل تمام مستندات تنخواه گردان قبل از ثبت تنخواه گردان در حسابداری

اخذ تاییدیه مدیریت نسبت به لیستهای ارائه تنخواه قبل از ثبت تنخواه گردان در حسابداری

تحقیق در خصوص هزینه های مشکوک قبل از ثبت تنخواه گردان در حسابداری

دریافت دوره ای و منظم لیست تنخواه گردان مثلا هر هفته یکبار

در زیر نمونه ای از لیست تنخواه گردان که در شرکت حسابداری مورد بررسی قرارگرفته و توسط کارآموزان این مجموعه ثبت تنخواه گردان در حسابداری شده است را به شرح زیر ملاحظه میفرمایید:

ضمن کنترلهای اساسی لیست تنخواه گردان قبل از ثبت تنخواه گردان در حسابداری،هزینه های مشابه در لیست تفکیک و جمع زده میشود سپس ثبت تنخواه گردان در حسابداری بصورت سند رسمی انجام میشود.

هزینه تنخواه گرادان

مبلغ ( ریال

شرح هزینه

تاریخ

۷۲۰۰۰۰

خرید بلیط اتوبوس خرم اباد (دوعدد رفت و برگشت برای زیبانیا)

۱۰/۱۱/۹۴

۳۶۰۰۰۰

خرید بلیط اتوبوس خرم اباد( یک عدد)

۱۷/۱۱/۹۴

۱۵۰۰۰۰

اژانس منزل تا ترمینال شرق (ساعت ۳:۵۰ )

۱۸/۱۱/۹۴

۴۶۰۰۰۰

هزینه سواری تهران -ساری

۱۸/۱۱/۹۴

۳۰۰۰۰

صبحانه

۱۸/۱۱/۹۴

۶۰۰۰۰

نهار شرکت گاز

۱۸/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

هزینه رفت وامد داخل ساری

۱۸/۱۱/۹۴

۴۶۰۰۰۰

هزینه سواری ساری -تهران

۱۸/۱۱/۹۴

۱۵۰۰۰

اژانس منزل تا ترمینال شرق(ساعت۰۴:۰۰ )

۲۴/۱۱/۹۴

۴۶۶۰۰۰۰

کرایه سواری تهران -ساری

۲۴/۱۱/۹۴

۲۵۰۰۰

صبحانه

۲۴/۱۱/۹۴

۵۰۰۰۰۰

نهار به همراه اقای طیبی و راننده

۲۴/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

کرایه داخل ساری

۲۵/۱۱/۹۴

۵۵۵۰۰۰

نهار به همراه اقای طیبی و راننده

۲۵/۱۱/۹۴

۸۰۰۰۰

شام

۲۵/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

صبحانه

۲۶/۱۱/۹۴

۶۵۰۰۰

نهار شرکت گاز

۲۶/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

کرایه داخل شهر

۲۶/۱۱/۹۴

۷۵۰۰۰

شام

۲۶/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

صبحانه

۲۷/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰

رفت و امد داخل ساری

۲۷/۱۱/۶۴

۷۵۰۰۰

نهار شرکت گاز

۲۷/۱۱/۹۴

۴۵۰۰۰

شام

۲۷/۱۱/۹۴

۳۰۰۰۰

صبحانه

۲۸/۱۱/۹۴

۱۵۰۰۰

رفت و امد داخل ساری

۲۸/۱۱/۹۴

۸۵۰۰۰

نهار

۲۸/۱۱/۹۴

۲۰۰۰۰۰۰

هزینه اقامت ۴شب در سوییت اقای مهدی پور

۲۸/۱۱/۹۴

۴۲۰۰۰۰

کرایه آمل

۲۸/۱۱/۹۴

۶۹۴۰۰۰۰

جمع کل

تفکیک هزینه ها:

هزینه ایاب و ذهاب۲۱۹۵۰۰۰

ابدار خانه و پذیرایی ۱۶۶۵۰۰۰

هزینه عمومی ۳۰۸۰۰۰۰

ثبت سند حسابداری:

هزینه اداری۶۹۴۰۰۰۰

هزینه ایاب و ذهاب۲۱۹۵۰۰۰

ابدار خانه و پذیرایی ۱۶۶۵۰۰۰

هزینه عمومی ۳۰۸۰۰۰۰

                              موجودی نقد وبانک۶۹۴۰۰۰۰

                                                تنخوا ه گردان ۶۹۴۰۰۰۰

مبلغ (تومان)

شرح هزینه های کارگاه

مبلغ هزینه غذا(تومان)

تاریخ

۲۸۰۰۰

آژانس

۶۰۴۰۰

۱/۱۱/۹۴

۷۰۰۰

شارژ تلفن همراه شکاری

۲۰۰۰

تاکسی

۳۹۵۰۰

۳/۱۱/۹۴

۱۷۵۰۰

هزینه آژانس

۴۴۷۰۰

ناهار شکاری-رضایی-عبدی(پل دختر)

۶۵۰۰

بیسکویت

۷۰۰۰

دستمال سفره

۳۶۰۰

نان برای کارگر

۴۰۰۰

اینترنت کارگاه

۰

۴/۱۱/۹۴

۴۵۰۰

تاکسی

۳۰۰۰

نان برای کارگر

۰

۵/۱۱/۹۴

۴۳۰۰

تاکسی و کپی

۲۹۰۰۰

پس کرایه دوربین که از تهران ارسال شده است

۵۰۰۰

نان برای کارگر

۳۰۰۰۰

۶/۱۱/۹۴

۳۰۰۰

تاکسی

۱۰۰۰۰

چای

۸۵۰۰

۹/۱۱/۹۴

۲۵۰۰

تاکسی

۲۱۰۰۰

۱۰/۱۱/۹۴

۲۸۲۰۰

کرایه رفت و برگشت درود(مجوز راهآهن)

۴۰۰۰

تاکسی

۳۱۶۰۰

۱۱/۱۱/۹۴

۰

۰

۵۰۰۰

۱۲/۱۱/۹۴

۰

۰

۱۳۰۰۰

۱۳/۱۱/۹۴

۲۸۵۰۰

درود(راه آهن)

۰

۱۴/۱۱/۹۴

۰

۰

۳۵۰۰

۲۹/۱۱/۹۴

۵۰۰۰

چای

۱۵۰۰۰

۳۰/۱۱/۹۴

۲۴۷۳۰۰

جمع

۲۲۷۵۰۰

جمع

۴۷۴٫۸۰۰

جمع کل

گزارش تنخواه بهمن ۹۴

تفکیک هزینه ها:

هزینه ایاب و ذهاب۱٫۵۱۵٫۰۰۰

ابدار خانه و پذیرایی ۳٫۰۵۳٫۰۰۰

هزینه عمومی ۱۸۰٫۰۰۰

ثبت سند حسابداری:

هزینه اداری۴۷۴۸۰۰۰

هزینه ایاب و ذهاب۱۵۱۵۰۰۰

ابدار خانه و پذیرایی ۳۰۵۳۰۰۰

مصارف و ملزومات ۱۸۰۰۰۰

                              موجودی نقد وبانک۴۷۴۸۰۰۰

                                               تنخوا ه گردان۴۷۴۸۰۰۰

دیدگاه خود را بنویسید