ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

در سیستم های مکانیزه لازم است که خرید و فروش و چک را به صورت اتوماتیک سند

بزنیم، منظور از سیستم اتوماتیک این است که اطلاعات به صورت دستی (خرید- فروش –

بدهکار و بستانکار و …) وارد نشود.

ثبت اسناد دریافتنی حسابداری-ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

در حالت دستی نمیتوان تعداد کالا را کنترل کرد (نمونه: ۱۵۰ دستگاه صدف خریداری شده

که ضرب در تعداد میشود و ما در سند ارزش ریالی را ثبت می کنیم که این مسئله برای کارفرما

اهمیتی ندارد و مهم تر از آن موجودی کالاست یعنی این که کارفرما بداند چه تعداد کالا وارد

و خارج شده است، در حالی که در سیستم دستی فقط ارزش ریالی ثبت می شود و نمیتوان

تعداد ورود و خروج کالا را ثبت کرد، از این جهت صرفا در شرکت های بازرگانی از سیستم

حسابداری اتوماتیک استفاده می شود و اگر اسم خرید و فروش وبرگشتی  آمد در پنجره

فاکتور، اسم کالا و تعداد را وارد و فاکتور را صادر و سند اصلی هم به همراه فاکتور صادر میشود.

ثبت اسناد دریافتنی حسابداری-ثبت اسناد دریافتنی حسابداری

قسمت دوم در نرم افزار اتوماتیک قسمت چک است ، چک ها هیچوقت به صورت دستی

وارد نمیشود، به این دلیل که وقتی چک را دستی وارد می کنیم نمیتوان مشخصات کامل

را در سند دستی وارد کنیم، ولی در سیستم اتوماتیک پنجره ای موجود است که تمام

مشخصات چک را وارد می کنیم ( تاریخ سررسید- مبلغ – بانک صادر کننده – شخص

صاحب چک و…) و کلی اطلاعات که مربوط به چک است که زمانی کارفرما گزارش خواست

بابت تاریخ چک ها هم زمان می شود ۵۰ عدد چک را آمار گرفت ولی در سند دستی فقط

مبلغ چک مشخص است و آمار چند ماه گذشته یک شرکت را مشخص میکند و یکی

از خاصیت های  وردد اطلاعات چک در سیستم این است که میتوان بعد از گذشت مدت

زمان چک را ردیابی(شماره چک ) کرد و تمامی مشخصات را اعلام می کند، در حالی

که در سیستم دستی این امکانات وجود ندارد، در نرم افزار فاکتورهای خرید و فروش و

چک ها لزوما اتوماتیک  صادر شود و بقیه موارد ( واریز و برداشت شرکاء، هزینه و…) حسابداری

اهمیت ندارد، ولی حتما فاکتور ها و چک ها را حتما اتوماتیک ثبت شود.