تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداری

تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداری

2018-06-08T17:47:56+04:30

تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداری

تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداری

تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداری  *۳۰۰۰۰تومان*

یکی از معضلات کارجویان مبتدی حسابداری یا حتی حسابدارانی که میخواهند وارد کار جدیدی شوند تکنیک های اشتغال و ارتقاء در حسابداریعدم موفقیت در مصاحبه شغلی است و به نظر میرسدکسی راهکار را میتواند نشان دهد که در رشته حسابداری تبحر داشته ودر شرکتهای متعدد دارای تجربه باشد.از این رو این خلاء در بحث اشتغال کارجویان حسابداری وجود داشته است.آقای رضا بهروزی از مدیران اجرائی کشوربا تکیه بر دانش و تجربه خود در این زمینه وبرگزاری بیش از ۱۰۰دوره حضوری روشهای موفقیت در مصاحبه شغلی اقدام به رفع این مسئله نموده است .در این راستاموسسه افزار حساب از آخرین اجرای موفق دوره تکنیک های موفقیت در مصاحبه شغلی توسط ایشان در دانشگاه پارسیان فیلمبرداری نموده وآماده ارائه به کار جویان محترم رشته حسابداری میباشد.واین دوره 

شامل سخنرانی در۴ بخش بصورت زیرمیباشد:

۱–بخش اول:شناخت رشته حسابداری و نیازهای کارفرما                                                                            ***۳۰۰۰۰تومان****

۲–بخش دوم:اعتماد به نفس وروشهای مصاحبه

۳–انحوه نوشتن رزومه و اصول کاریابی

۴–روشهای ارتقا در رشته حسابداری از۰ تا ۱۰۰

پس از دیدن این فیلم قطعا دیدگاه کارجویان نسبت به کار حسابداری تغییر مینماید .در این فیلم نکات کلیدی به بیننده اعطا شده که تابحال در مورد آن مطلبی نشینده است.اشتباه کارجویان که در بحث کاریابی سبب تاخیر در اشتغال میشود نیز از نکات حائز اهمیت در این فیلم میباشد.با دییدن این فیلم خود را ازچرخه روز مرگی تکرار روزهای ملال آور در شغل حسابدری رهائی خواهیدیافت .شایداین تنها فیلم موفقیت در زندگی یک حسابدارباشدمطالبی که تابحال توسط هیچ مدیری به این شکل عنوان نشده است .

مخاطبین: کارجویان حسابداران ، فارغ التحصیلان حسابداری و کلیه علاقه مندان به حسابداری

۱۲۳۶۴   cashpaymtخرید تلفنی

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

اشتغال و ارتقاء در حسابداری

 

دیدگاه خود را بنویسید