توضیح حسابداری ویژه بازار کار

توضیح حسابداری ویژه بازار کار

2019-10-13T12:28:04+03:30

توضیح  حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال

توضیح  حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال

یک کارگاه عملی  حسابداری در سطح شرکتهای خدماتی و بازرگانی در سرکت حسابداری میباشد

که شامل حسابداری مقدماتی ،حسابداری با نرم افزار مالی  حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری مالیاتی  است .

که حسابداری مقدماتی از الفبای حسابداری تا ثبت سند و تحریر دفاتر قانونی است .

توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال-توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال

در بخش دوم آموزش نرم افزار های هلو و رافع بطور کامل  آموزش داده میشود یعنی از راه اندازی نرم افزار

شامل ورود اطلاعات پایه ،اطلاعات و گرفتن گزارشات .

توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال-توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال

دربخش سوم حسابداری حقوق و دستمزد ،شامل قوانین بیمه ،وزارت کار و مالیات حقوق ،ثبت سند

حقوق و کار با نرم افزار های بیمه (شامل نرم افزار آفلاین و آنلاین)نرم افزار مالی ،حقوق شامل نرم افزار

(افلاین و آنلاین )ونرم افزار حقوق ودستمزد برلیان دربخش چهارم :آموزش قوانین  مالیاتی بر ارزش افزوده

و قوانین مالیات های مستقیم میباشد و همچنین آموزش نرم افزار ها خرید و فروش فصلی (آفلاین و آنلاین )

و کار بانرم افزار اظهار نامه مالیاتی که تماما به صورت عملی و کاربردی است .

توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال-توضیح حسابداری ویژه بازار کار /حسابداری ویژه اشتغال

این کارگاه به صورت نیمه حضوری به صورت ۲،حداکثر ۳نفر ه و زیر نظر مستقیم مدیر مالی انجام میشود.

در این کارگاه به جای جزوه نویسی فیلم جلسات به کار اموزان اعطا میشود تا در کارگاه

صرفا کار عملی انجام دهد. تمام ملزومات نرم افزار ها از جمله نرم افزلر هلو ،اسناد و دفاتر

برای کار اموزان رایگان اعطا میشود. کارگاه دو ماه است هفته ای دو جلسهشنبه و دوشنبه یا یکشنبه

و سه شنبه که صبها ساعت ۱۲-۱۰یا عصر ها ساعت ۱۹-۱۷میباشد .برای افرادی که نمی توانند طی هفته

بیایند روزهای ۵شنبه در نظر گرفته شده که دو جلسه را باهم سپری میکند ۱۲-۸و عصر

۱۸-۱۴ کارگاه به صور ت ۱۰۰%تضمینی میباشد . قیمت کار گاه ۱۲۰۰۰۰۰میباشد.

سوال های متداول:

۱-منظور از تضمینی بودن دوره چیست؟اگر در دوره ما به طور کامل و بدون غیبت شرکت نمایید در پایان

اگر قسمتی یا کل را یاد نگرفتید می توانید ،تجدید دوره نمایید.

۲-راه اندازی نرم افزار یعنی چه؟یعنی از زمانی که نرم افزار خام است تا را ه اندازی و بهره برداری از ان.

۳-من از حسابداری هیچ چیزی نمیدانم ایا یاد می گیرم؟با توجه به تفاوت زیاد بین حسلبداری تئوری و عملی،

بنا بر این تمام مطالب دانشگاهی حسابداری با عملی متفاوت است زیرا هیکدام از این مطالب در دانشگاه ها گفته نمیشود.

۴-نرم افزار همکاران را دارید ؟نرم افزار ها شام هم هستند و مثل رانندگی با خودرو می مانند. اگر در یک خودرو

را بلد باشیم برند آنها تفاوتی ندارد.

۵-آموزش هلو یا تک تک دوره ها چه مبلغی میباشد ؟ هر ساعت آموزش حضوری ۶۰۰۰۰تومان میباشد هلو ۶ساعت ۳۶۰۰۰۰تومان و …

۶- شرایط پرداخت :سه قسط ۴۰۰۰۰۰ تومانی که قسط اول هنگام ثبت نام وما بقی طی دوره در یافت میشود.

۷-شرو ع کارگاه از چه زمانی میباشد ؟از زمان ثبت نام ،حداکثر ۱۰روز به بعد.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید