توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

شماره ۵۸۴۲۷/۲۳۴۴۳ه                                                                              مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹

آئین نامه اجرائی  موضوع ماده (۱۳۸) قانون برنامه سوم توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

واحدهای مسکونی از پرداخت اولین نقل و انتقال املاک

ماده ۱- کلیه واحدهای موضوع ماده (۱۳۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و

جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف خواهند

بود و  و درآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت و انتقال قطعی هر یک از واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی

یا حقوقی مودیان بر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه

هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد، با منظور نمودن ضرایب متفاوت بر

واحدهای مسکونی کوچک و بزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند کهمساحت

مفید آن ها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه و منصرف از تعداد شرکا در

مشارکت مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق

متناسب با سطوح زیر بنای هر یک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات

های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی

منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمدی دیگر نشود.

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی ضرایب مالیاتی هر سال را با توجه به وضع بازار مسکن در

مناطق مختلف که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد تعیین می نماید.

تبصره ۲- متوسط بهای تمام شده اعیانی در اولین سال اجرای قانون ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آئین

نامه اعلام خواهد شد. در صورتی که در سنوات بعد متوسط بهای تمام شده تا پایان فروردین ماه اعلام

نشود، متوسط بهای تمام شده قبلی مناط اعتبار می باشد.

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

تبصره ۳- وجود واحدهای غیرمسکونی در مجتمع های مسکونی موضوع ماده (۱۳۸) قانون برنامه سوم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- مشروط بر اینکه تعداد

واحدهای مسکونی در مجتمع کمتر از نصاب های مقرر در ماده یاد شده نباشد مانع استفاده از تسهیلات

مقرر نسبت به واحدهای مسکونی نخواهد بود.

توسعه معافیت سازندگان خصوصی و تعاونی

ماده ۲- وزارتخانه های نیرو، نفت و همچنین شهرداریهای و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم

مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه

ساخت را به گونه هایی تنظیم کنند که سرانه هزینه هایدریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده

موضوع این آیین نامه، حداکثر معادل هزینه های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.

ماده ۳- معافیت ها و تخفیف های این آیین نامه شامل کلیه واحدهایی است که از ابتدای سال ۱۳۷۹ تقاضای

خود برای تسویه حساب یا ارائه خدمات مذکور را به سازمان های ذیربط ارائه می دهند. به منظور آگاهی

مودیان مالیاتی از مبانی کسورات دولتی مستندات این کسورات به شرح ذیل استخراج و درج گردیده است.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function lazy_load() on null in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php:710 Stack trace: #0 [internal function]: WpFastestCacheCreateCache->callback(' <!DOCTY...', 9) #1 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/functions.php(4339): ob_end_flush() #2 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #4 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/plugin.php(465): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/load.php(954): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 710