تهیه صورتهای مالی اساسی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تهیه صورتهای مالی اساسی

تهیه صورتهای مالی اساسی

تهیه صورتهای مالی اساسی

 

تهیه صورتهای مالی اساسی:

محتواي دوره :

 • آشنايي با مفروضات –اصول – میثاقها- قواعدورویه های حسابداری ولزوم بکارگیری ورعایت آنها درتهیه صورتهای مالی
 • آشنايي با اجزاي صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضیحی همراه با توضیح استانداردهای مربوطه
 • آشنایی با ارتباط اجزاي صورتهاي مالي اساسي با يكديگرورعایت این ارتباطات در گزارش نویسی .
 • نحوه تهيه صورتهاي مالي اساسي وقواعد مترتب بر آن (از نقطه آغاز تا پايان آن )
 • آشنایی با نحوه تهيه يادداشتهاي توضیحی مربوط به افشاي اطلاعات لازم درخصوص اهم رويه هاي حسابداري.
 • آشنایی با تهيه ياداشت توضیحی مربوط به اقلام مندرج درصورتهاي مالي اساسي نظير :وجه نقد – وام ها و…..
 • آشنايي با يادداشت هاي توضیحی عمومي مندرج دربخش انتهايي صورتهاي مالي شامل بدهي هاي احتمالي
 • رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه و معاملات با اشخاص وابسته – سود انباشته درپایان سال
 • آشنايي با شيوه هاي تجزيه وتحليل نسبتهای مالي و تجزيه وتحليل سرمایه درگردش
 • آشنايي با نحوه تهيه صورت جریان وجه نقد (به روش غیر مستقیم )
 • وآشنايي با موارد وسرفصل هايي كه بصورت معمول درگزارشات هيت مديره به مجمع (گزارشات فعاليت ووضع عمومي شركت به شرح قانون تجارت ) طرح وارائه شود.

مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،مدیران شرکت ها و کلیه علاقه مندان به حسابداری
تسهیلات این دوره:
زیر نظر مستقیم مدیر و مشاور مالی مجرب
انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف
انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره
تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%
تهيه يك نسخه كامل صورتهاي مالي مطابق نمونه نشريه ۱۶۶ سازمان حسابرسي
انجام case study
شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام: ۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

دیدگاه خود را بنویسید